sssVíťazom 15. ročníka celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcholila v závere uplynulého týždňa na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave, sa stal Juraj Kekelák zo Spojenej školy v Tvrdošíne. Navrhol, zostrojil a naprogramoval výrobno-baliacu linku pre výrobu valivých súčiastok. Študent sa projektu venoval deväť mesiacov pod vedením pedagogického konzultanta Petra Spišského.


„Autor víťaznej práce, na ktorej sa zhodla porota, zvolil opačný postup, ako býva zvykom. Najskôr navrhol výrobok, ktorý chce vyrábať, potom 3D model a až následne riešil návrh linky a riadiaceho algoritmu. Hoci išlo o prácu stredoškoláka, ktorý na projekte pracoval sám, mala parametre diplomovej práce," zdôvodnil rozhodnutie poroty Michal Kopča, špecialista pre riadiace systémy v spoločnosti Siemens, s.r.o. Juraj získal ako výhru zostavu riadiaceho systému SIMATIC S7-1200 a motivačné štipendium na niektorú zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním. Pre svoju školu zároveň vyhral počítač.
Cieľom súťaže SYGA je dať študentom možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. „Snažíme sa takto pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizačných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na univerzite, či v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry. Práce, ktoré sme mali možnosť vidieť, boli minimálne na bakalárskej úrovni a svedčia o tom, že v oblasti automatizácie máme na Slovensku vynikajúci potenciál,“ uviedol Marián Hrica, obchodný riaditeľ pre divízie Digital Factory a Process Industries and Drives spoločnosti Siemens, s.r.o.
Prorektor pre strategickú spoluprácu a rozvoj STU Oliver Moravčík konštatoval, že na technické a prírodovedné smery sa hlási čoraz menej študentov a veľa mladých ľudí odchádza študovať na Moravu. Súťaž SYGA sa snaží podnietiť žiakov študovať na našich technických univerzitách. Je podľa neho dôležité, aby neodchádzali zo Slovenska, lebo technické mozgy krajina potrebuje.
Partnerom podujatia bola tento rok Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Okrem hlavnej ceny SYGA udelila porota aj ďalšie štyri ocenenia. Cenu Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave za Delta manipulátor s kamerou riadený cez PLC získal Filip Maťašovský zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s návrhom manipulátora využiteľného v priemyselnej robotike, ktorý natáča objekt na páse do určitej polohy so spätnou väzbou kamery.
Cenu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry za inteligentnú plniacu linku si odniesli Martin Hricov a Ján Škvara z Prešova. Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej vytvorili plniacu linku s prepojením na server, ktorá dokáže dávkovať kvapaliny, komunikuje so serverom a posiela prípadné chyby na mobil.
ďalšiu cenu získali Samuel Laco a Matúš Dankanin zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. Vytvorili automat, ktorý dokáže podľa zadanej konfigurácie pripraviť teplý nápoj.
Cenu magazínu Quark za vytvorenie triediacej stanice pre učebné účely, ktorá dokáže triediť obrobky podľa farby a obsahuje 2D vizualizáciu, získali Frederik Krištof a Kristián Klofáč zo Strednej priemyselnej školy v Myjave. Ich projekt má slúžiť ako učebná pomôcka.

TEXT TASR/Martin Valášek FOTO TOUCHIT, archív