sroVzájomná obchodná výmena medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou má rastúci trend. Napriek tomu je veľa možností, ako spoluprácu zintenzívniť. Skonštatovali to v utorok v Bratislave predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók a prezident Obchodnej a priemyselnej komory Ruskej federácie Sergej Katyrin po rokovaní, na ktorom sa zúčastnil aj ruský veľvyslanec na Slovensku Alexej Fedotov.


Predstavitelia oboch komôr diskutovali najmä o medzikomorovej spolupráci a hľadaní cesty k prehĺbeniu vzájomných hospodárskych vzťahov oboch krajín. Táto téma je aktuálna vzhľadom na dlhodobo pasívnu obchodnú bilanciu SR voči Ruskej federácii. Úlohou teda je zvýšiť export slovenských výrobkov na ruský trh, čomu má pomáhať aj vláda.
Ako uviedol Mihók, slovenský export do Ruska v roku 2016 dosiahol 585 miliónov eur a dovoz z Ruska na Slovensko bol v hodnote 2,33 miliardy eur. Až 90 % sa na slovenskom dovoze podieľali energetické suroviny ako ropa a plyn, ako aj ďalšie suroviny.
SOPK, ako ďalej pripomenul, v tomto roku pripravuje tri podnikateľské misie do Ruskej federácie, a to do Moskvy, Moskovskej oblasti a Saratova. Naopak na Slovensko, konkrétne do Košíc, prídu ruskí podnikatelia.
Podľa vyjadrenia oboch predstaviteľov sa počíta aj s intenzívnejšou spoluprácou v rámci regionálnych komôr oboch krajín.

Zdroj: TASR