tniAkcionári spoločnosti Tatravagónka Poprad, a. s., uzavreli v týchto dňoch dohodu o predaji svojho podielu skupine Budamar Logistics, a. s. V stanovisku, ktoré jej vedenie zaslalo TASR, sa uvádza, že zmluva sa týka strategického partnerstva oboch spoločností a kapitálového vstupu Budamar Logistics do Tatravagónky.


Firma sídliaca v Poprade sa už niekoľko rokov zaoberá konštrukciou a výrobou nákladných železničných vagónov. "Budamar Logistics patrí k najsilnejším zasielateľským spoločnostiam na Slovensku. Strategickým cieľom prepojenia výrobcu s prepravcom je využitie synergií, vďaka ktorým budeme aj v najbližších rokoch potvrdzovať svoje postavenie na trhu vagónovej výroby a prepravy," uviedlo PR oddelenie popradskej fabriky.
Vstupom ďalšieho akcionára si spoločnosť podľa jej vedenia vytvára podmienky na ďalšiu expanziu, rast a zvyšovanie trhového podielu nielen v európskom priestore. Zo stanoviska ďalej vyplýva, že akcionári oboch firiem, ktorých sa predmetná dohoda týka, nebudú komentovať, ani zverejňovať informácie o výške predaného podielu, ako aj ďalšie detaily transakcie. Tá nadobudne právoplatnú účinnosť až po odsúhlasení príslušnými európskymi protimonopolnými úradmi.
Popradská fabrika patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne, pracuje tam viac ako 1800 kmeňových zamestnancov.

Zdroj: TASR