zpbZhruba o 38 000 ton prekročili v uplynulom roku plánovaný objem výroby v oceliarni spoločnosti Železiarne Podbrezová. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj bol prekročený o asi 26 000 ton, objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre vlastnú valcovňu rúr prekročili o zhruba 12 000 ton.


Ako v podnikových novinách informoval asistent výrobného riaditeľa Martin Domovec, vlaňajší rok sa vyznačoval rastúcimi požiadavkami po kontinuálne odlievaných oceľových blokoch z produkcie železiarní. Z toho dôvodu spoločnosť od konca apríla 2017 pristúpila k zmene pracovného režimu na nepretržitý.
"Priaznivejšiu situáciu na trhu a zvýšený dopyt po našich výrobkoch sme od začiatku roku pociťovali aj vo valcovni rúr, kde sme od 23. januára pristúpili k nepretržitému pracovnému režimu," uviedol.
Vlaňajší rok vo valcovni rúr označil ako historický, keď už 23. novembra prekročili doterajší ročný objemový rekord výroby a do konca roku 2017 predpokladali vyrobiť 207.000 ton valcovaných rúr.

Zdroj: TASR