antonia franekovaRedakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství s potešením oznamuje, že riaditeľka vydavateľstva MEDIA/ST, s. r. o., Antónia Franeková, sa prebojovala do finále súťaže Podnikateľka Slovenska 2017 v kategórii Výnimočná podnikateľka. V tejto kategórii sa hodnotí riadený výnimočný rast činnosti spoločnosti (firmy) za posledné tri sledované roky bez ohľadu na kategóriu, v ktorej sa spoločnosť (firma) nachádza. Súčasne sa v tejto kategórii hodnotí výnimočná podnikateľka vzhľadom na počet zamestnancov, na základe finančnej analýzy verejne dostupných údajov, ďalej vplyv na obohatenie trhu alebo spoločnosti, zohľadnenie sociálnych a ďalších aspektov jej činnosti. Udeľuje sa jedna cena.

 

O nominovanej
Ing. Antónia Franeková je riaditeľkou vydavateľstva s 21-ročnou pôsobnosťou a stabilnou pozíciou na trhu. Ponúka pestré portfólio magazínov a online portálov, ktoré sú čitateľsky atraktívne pre širokú verejnosť, ako aj pre odborníkov z rozličných oblastí priemyslu a kultúrnospoločenskej sféry. A. Franeková vybudovala spoločnosť bez štátnej alebo sponzorskej podpory, rovnako bez ochranných krídel vplyvného manžela. Podnikať začala s titulom Strojárstvo/Strojírenství, ktorý je dodnes pevnou súčasťou portfólia vydavateľstva. Medzi ďalšie celospoločensky známe publikácie vydavateľstva patrí dvojmesačník Stavebníctvo a bývanie a módny magazín Top Fashion. Je držiteľkou niekoľkých ocenení Zlatá pečať.

Hlasujte!
Aj vy môžete podporiť A. Franekovú prostredníctvom nasledujúceho ODKAZU. Za každý jeden hlas vám ďakujeme.