mtnOdchod nemeckej spoločnosti Giesecke & Devrient zo Slovenska by nemal ovplyvniť prevádzku spoločnosti Mühlbauer, ktorá pôsobí v nitrianskom priemyselnom parku Juh. Spoločnosť je priamym dodávateľom strojov pre Giesecke & Devrient. „Je pravdou, že veľmi úzko vzájomne spolupracujeme, aj keď tá spolupráca prebieha skôr na úrovni materských spoločností v Nemecku,“ skonštatoval Ladislav Paškrta, riaditeľ Mühlbauer Technologies, s.r.o.


Odchod firmy zaoberajúcej sa výrobou bankomatových kariet, dokladov totožnosti či kariet pre GSM služby podľa jeho slov signalizuje vážne problémy firiem pôsobiacich v tomto segmente. „Je prvým vážnym signálom toho, že firmy už nedokážu utiahnuť svoje náklady. Náklady na prácu rastú na Slovensku raketovým tempom a nútia firmy k chaotickému plánovaniu,“ poznamenal Paškrta. Ďalším výrazným problémom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Pred piatimi, šiestimi rokmi sme si mohli zamestnancov vyberať, dnes je situácia úplne iná. Je logické, že firmy hľadajú iné alternatívy a idú tam, kde tá kvalifikovaná pracovná sila je,“ povedal Paškrta.
Mühlbauer Technologies, s.r.o., otvorila svoj výrobný závod v Nitre v júli 2009. V septembri 2015 firma rozšírila svoju prevádzku o novú výrobnú halu, ktorej výstavbou ukončila druhú etapu budovania svojej prevádzky na Slovensku. Riaditeľ firmy v tom čase potvrdil zámer majiteľa nemeckej spoločnosti investovať aj do tretej etapy rozširovania závodu. Tretia výrobná hala mala stáť do roku 2020 a mala priniesť ďalšie nové pracovné miesta. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva zhruba 400 zamestnancov.
Svoje rozvojové plány v súčasnosti vedenie spoločnosti prehodnocuje. „Zvažujeme, akým smerom sa v Nitre budeme uberať. Veľa bude závisieť aj od toho, ako budeme participovať na projekte ministerstva vnútra týkajúcom sa dodávky nových dokladov, aká bude medzi nami komunikácia, či sa zapojíme do férovej súťaže. Ak uvidíme seriózny prístup, nebudeme váhať,“ zhodnotil súčasnú situáciu Paškrta. Predpokladá, že o ďalšom pôsobení firmy v Nitre sa rozhodne na prelome rokov 2018 a 2019.
Nemecký koncern Mühlbauer je celosvetovo pôsobiacim systémovým partnerom pre kompletný technologický a know-how transfer na výrobu elektronických ID-dokumentov. Ponúka systémové a softvérové riešenia na výrobu a personalizáciu kariet, cestovných pasov, technológie na princípe kontroly biometrických údajov a systémy na výrobu bankomatových kariet pre potreby bankového a vládneho sektora.

Zdroj: TASR