doaRiaditeľ štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p., Mário Dinga požiadal listom zo dňa 29. 10. 2017 ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú o uvoľnenie z funkcie riaditeľa, zo zdravotných dôvodov. Ministerka vyhovela žiadosti a od 1.12. 2017 poverila zastupovaním riaditeľa Jozefa Muziku, ktorý je aktuálne výrobno- technický námestník.

 

Zdroj: Agrokomplex