skbSlovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala v pondelok medzinárodné business-to-business (B2B) podujatie - Slovenskú kooperačnú burzu (SKB) 2017 po prvý raz v Košiciach.
Záštitu nad podujatím prevzal minister hospodárstva SR Peter Žiga. Súčasťou celodenného podujatia bolo aj Slovensko-maďarské podnikateľské fórum, organizované ako súčasť 3. zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce.
"Tento model podnikateľskej spolupráce sa osvedčil a úspešne funguje. Je dôležité, že sa okrem Bratislavy takto stretávajú podnikatelia aj v Košiciach a najnovšie sa do nej aktívne zapojila aj medzinárodná spolupráca s našimi južnými susedmi," zdôraznil Žiga.
SKB poskytla firmám možnosť vymeniť si skúsenosti z praxe, ako aj príležitosť nadviazať nové obchodné kontakty a zapojiť sa do subdodávateľského reťazca významných nadnárodných spoločností etablovaných na Slovensku. Okrem podpory exportu slovenských firiem sa SKB v rámci odbornej moderovanej konferencie Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy zamerala aj na synergiu spolupráce krajín v regióne a inovačný potenciál nielen v automobilovom priemysle. Predstavili sa v nej reprezentanti vlády oboch krajín, zväzov a asociácií, univerzít a lídri z priemyslu, ktorí predstavili svoje zámery, vízie a identifikovali potenciál a kroky budúcej spolupráce.
"Agentúra SARIO prostredníctvom SKB významne a reálne prispieva k rozvoju slovenskej ekonomiky. Som rád, že SKB v Košiciach v koordinácii s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) zároveň poskytla priestor pre slovensko-madarské obchodné fórum. Nakoľko Maďarsko je siedmym najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska a je v prvej desiatke investorov na Slovensku, do budúcnosti vidím veľký prínos v konštruktívnej diskusii ohľadom synergie spolupráce a o rozvoji inovačného potenciálu v rámci regiónu," uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.
Na podujatí Slovenská kooperačná burza Košice sa zúčastnilo 287 spoločností z 19 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré absolvovali viac ako 730 vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní.
SKB Košice sa konala vďaka podpore MH SR a partnerom podujatia. Od svojho vzniku priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1900 firmám z 37 krajín sveta, ktoré absolvovali viac ako 5500 stretnutí.

Zdroj: TASR