msrSpoločnosť Miba Steeltec, s. r. o., vo Vrábľoch predpokladá, že v tomto obchodnom roku dosiahne celkový obrat takmer 60 miliónov eur, čo bude najvyššia hodnota v desaťročnej histórii závodu. V minulom roku firma zaznamenala obrat na úrovni 47,9 milióna eur. Podľa predsedu predstavenstva Petra Mitterbauera plánuje spoločnosť aj naďalej expandovať, čo v nasledujúcich rokoch prinesie 30 až 40 nových pracovných miest pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. „Tento rok bol úspešný, čo sa týka náboru nových zamestnancov. Sme si vedomí, že všetky firmy v regióne budeme mať v najbližšom období rovnaké výzvy, analyzujeme situáciu a sme na ňu pripravení,“ potvrdil konateľ závodu Róbert Hornáček.
Rakúska rodinná firma Miba zamestnáva v súčasnosti v 23 výrobných závodoch celkovo 6400 zamestnancov. Celkový obrat firmy v obchodnom roku 2016/2017 predstavoval 752 miliónov eur, z toho 52 % tvorili dodávky pre automobilový priemysel. Na Slovensku pôsobí od roku 1991, kedy otvorila svoj závod v Dolnom Kubíne zameraný na práškovú metalurgiu. V roku 2007 spustila výrobu v novom závode vo Vrábľoch, ktorý sa zameriava na výrobu trecích obložení pre prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, traktorov a banskej techniky. Využívajú sa v automobilovom i leteckom priemysle, ale aj v zariadeniach veterných elektrární. Okrem nich sa vo Vrábľoch vyrábajú súčiastky pre automobilový priemysel so zameraním na vozidlá s pohonom všetkých kolies.
Spoločnosť na Slovensku doteraz preinvestovala 170 miliónov eur. V závode v Dolnom Kubíne investovala 115 miliónov, zvyšok tvorí investícia do vrábeľského závodu. „V najbližších rokoch plánujeme každoročne investovať do nových technológií, automatizácie a nových projektov dva až tri milióny eur,“ povedal Hornáček.
Časť budúcich zamestnancov si firma vychováva sama v rámci duálneho vzdelávania. Spoločnosť v spolupráci s Hospodárskou komorou Rakúska, ďalšími regionálnymi firmami a Strednou odbornou školou technickou v Zlatých Moravciach rozbehla pilotný projekt duálneho vzdelávania, kde sa v odbore CNC programátor na svoje budúce povolanie pripravuje 33 študentov. „Tento rok by mali končiť prví maturanti,“ povedal Hornáček. V Dolnom Kubíne pracuje 1200 pracovníkov, vo vrábeľskom závode vzniklo doteraz 573 pracovných miest.

Zdroj: TASR