SvařečMeziměsíčně vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,2 % (po 6 měsících poklesů). Tempo růstu ovlivnilo především zvýšení cen koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny motorových vozidel se zvýšily o 0,5 % a kovodělných výrobků o 0,4 %.

Klesly ceny potravinářských výrobků o 0,8 %, z toho mléčných výrobků o 1,6 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 3,6 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 0,4 %, základních kovů o 2,0 % a chemických látek o 1,5 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 1,8 % (v červenci o 1,4 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 11,7 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 73,1 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 9,9 %, potravinářských výrobků o 3,3 % a motorových vozidel o 3,1 %. Nižší byly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a chemických přípravků o 19,4 %, základních kovů o 15,3 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 19,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 6,9 % a energií o 6,6 %. Ceny meziproduktů se snížily o 6,1 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií meziročně klesly o 0,1 % (v červenci vzrostly o 0,4 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 3,7 % (v červenci o 4,8 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,2 % (v červenci o 0,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,6 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 7,0 %. Vzrostly ceny za právní a účetnické služby o 1,4 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení se snížily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,3 % (v červenci o 5,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22,8 %, za služby v oblasti programování o 8,5 %, za služby v oblasti nemovitostí o 6,9 % a za služby v pozemní dopravě o 3,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,7 % (v červenci o 5,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně snížily o 0,6 % (v červnu o 0,4 %). Nejvíce klesly ceny v Irsku o 8,1 %, v Nizozemsku o 2,6 % a ve Švédsku o 1,8 %. V Polsku byly ceny nižší o 1,3 %, v Německu o 1,0 %, v Rakousku o 0,9 % a v Česku o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 2,2 %, na Slovensku o 1,7 % a v Chorvatsku o 1,3 %. V červenci meziročně klesly ceny v EU o 6,6 % (v červnu o 2,4 %). Ceny se snížily nejvíce v Irsku o 39,5 %, v Bulharsku o 18,1 % a v Itálii o 13,8 %. V Německu byly ceny nižší o 5,8 %, v Rakousku o 1,4 % a v Polsku o 0,6 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku o 18,8 % a na Slovensku o 17,8 %. V Česku se ceny zvýšily o 1,4 %.

Text: Tibor Šuľa podle ČSÚ
Foto: archiv