ocelHodnota nových objednávok v priemysle v júli 2023 medziročne klesla o 7,3 % a dosiahla objem1) 4,54 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne znížili o 11,6 %.2)

Nové objednávky v priemysle začali v júli klesať po piatich mesiacoch medziročných rastov. Objem klesol v 8 z 12 sledovaných odvetví priemyslu.

Objednávky klesli medziročne najviac vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov, výrobe elektrických zariadení a vo výrobe chemikálií a chemických produktov.

Objednávky sa medziročne zvýšili vo výrobe základných farmaceutických výrobkov, výrobe odevov, výrobe kovových konštrukcií a vo výrobe a spracovaní kovov.

Text: Tibor Šuľa podle ŠÚ SR
Foto: archív