acsSpoločnosť Asseco Central Europe vytvorila strategické partnerstvo so spoločnosťou Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT (Central European Institute of Technology).
Takmer 250 vysokokvalifikovaných odborníkov CEIT-u sa zaoberá technickými a procesnými inováciami, priemyselnou automatizáciou, konštrukčným a materiálovým inžinierstvom, ako aj oblasťou vzdelávania. Výskum a vývoj, ktorý je dominantnou aktivitou tejto firmy, spája s praxou. Jeho ročné tržby sa pohybujú na úrovni približne 22 miliónov eur.
"Spoločnosť CEIT je modernou firmou, ktorá svojou inovatívnosťou, ale predovšetkým svojimi riešeniami a produktami v oblasti robotiky a umelej inteligencie, obohatí skupinu Asseco o nové trendy a kompetencie, ktoré by sme radi spoločne posunuli do medzinárodného priestoru. Verím, že tento veľký potenciál, ktorý vytvoríme spojením našich spoločností, nás v oblasti výskumu a vývoja výrazne posunie ďalej," povedal pri príležitosti podpisu zmluvy Jozef Klein, CEO Asseco CE.
Skupina CEIT sa zameriava na prepojenie fyzických priemyselných systémov a inteligentných kybernetických procesov v zmysle konceptu Industry 4.0 označovaného ako štvrtá priemyselná revolúcia. Cieľom je, aby zákazníci spoločnosti prostredníctvom jej riešení dosahovali rast produktivity a konkurencieschopnosti.
"Uzavretím strategického partnerstva so spoločnosťou Asseco Central Europe si CEIT otvoril priestor pre širšie uplatnenie svojho inovačného potenciálu na medzinárodnej úrovni s cieľom rýchlejšieho rastu na zahraničných trhoch. Spojením kompetencií oboch spoločností vzniká priestor na synergiu nových riešení a špičkových inovácií pre priemysel v duchu Industry 4.0," povedal Branislav Mičieta, predseda dozornej rady CEIT.

Zdroj: TASR