lvbMilióntu vyrobenú tonu biopaliva nazývaného biodiesel vyrobili v týchto dňoch v spoločnosti Meroco, a.s., v Leopoldove. Vďaka tomuto objemu mohlo prísť k úspore najmenej 1,67 milióna ton emisií CO2, čo je približne rovnaké množstvo, ako vyprodukuje jedna veľká cementáreň za tri roky.
Biopalivá primiešané v benzíne a nafte účinne znižujú emisie skleníkových plynov z výfukov áut, celkovo o 50 až 80 %, a tým pomáhajú zlepšovaniu životného prostredia. Ich povinným primiešavaním do pohonných látok Slovensko napĺňa stanovené ciele v oblasti ochrany klímy. Zároveň sú príspevkom k zníženiu závislosti od dovozu ropy, keďže pokrývajú časť potrieb motoristov domácou produkciou. Informoval o tom Matej Sabol, generálny riaditeľ skupiny Envien Group, do ktorej závod Meroco patrí.
Biodiesel alebo bionafta, či FAME (Fatty Acid Methyl Esther) sa na Slovensku vyrába od roku 2008, kedy v Leopoldove vznikla prevádzka s ročným objemom výroby 100 000 ton biodieslu. Na výrobu využíva olej z repky olejnej, ale aj použitý kuchynský olej.
Z domácej repky olejnej sa na biopalivo využíva 80 až 85 % úrody, zvyšok tvorí import. Od roku 2011 sa na prípravu biodieslu na Slovensku spotrebovalo 1,25 tony repky olejnej. Pre farmárov a pestovateľov tejto komodity predstavuje výroba biopalív istotu odbytu, navyše v situácii, kedy na Slovensku chýba spracovateľ repky na jedlý olej, a zároveň klesá záujem o využitie repkového oleja v kuchyni. Až 60 % produkcie repky sa z výroby biodieslu dostane späť k poľnohospodárom v podobe repkových šrotov, kvalitnej suroviny na prípravu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá. Repkový olej je dominantnou surovinou aj pre biodiesel vyrobený v Európskej únii. Zo 16 miliónov ton repky vzniká ako vedľajší produkt výroby biopaliva aj takmer 10 miliónov ton repkového šrotu s vysokou hodnotou bielkovín, ktoré EÚ ušetrí pri dovoze bielkovín pre chov hospodárskych zvierat.

Zdroj: TASR