KontajnerBilancia obchodu Slovenska so zahraničím skončila v prebytku takmer 293 mil. eur. Pozitívny výsledok naďalej ovplyvnil najmä vyšší vývoz automobilov, či lietadiel a zníženie hodnoty dovozu energetických komodít na Slovensko.

Zo Slovenska sa v apríli podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote1) 8,4 mld. eur, pri medziročnom raste o 7,4 %. Rast vývozu pokračuje nepretržite od decembra 2022. Celkový dovoz tovaru po vyše dvoch rokoch medziročného rastu klesol o 2,7 % na 8,1 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo aktívne v objeme 292,9 mil. eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s deficitom viac ako 516 mil. eur. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný rast len štyri z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového vývozu, mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov a lietadiel. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o viac ako štvrtinu (25,9 %). Dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už štvrtý mesiac po sebe. Stroje a prepravné zariadenia sa v apríli na celkovom vývoze podieľali až takmer 63 %. Väčšina strojov a prepravných zariadení (68,8 %) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ.

Medziročný rast celkového vývozu v apríli zbrzdil nižší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy - Trhové výrobky, kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárstvo a pod.

V štruktúre dovozu vykázali z desiatich tried medziročný nárast tiež len štyri z nich. Medziročný pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede Minerálne palivá (SITC 3), kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o 45,5 % a zároveň najnižšia od septembra 2021.

K ešte výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy Stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Ich hodnota bola medziročne vyššia o 13,5 %.

Do členských štátov EÚ2) smerovalo v apríli 75,9 % vývozu SR a 66,3 % dovozu. Vývoz v rámci EÚ medziročne vzrástol len o 0,1 %, kým do nečlenských krajín EÚ stúpol až o 39,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ bol vyšší o 4,9 % a dovoz zo zvyšku sveta naopak nižší o 15 %.
Predbežné údaje za január až apríl 2023

Za január až apríl 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 11,2 % na 36,3 mld. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 2,7 % na 35,3 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,1 mld. eur. Za prvé štyri mesiace roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 1,7 mld. eur.
Spresnené podrobné údaje za január až marec roku 2023

V januári až marci sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil celkový vývoz tovaru o 12,3 % na 27,9 mld. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 4,4 % na 27,1 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 779,1 mil. eur, minulý rok skončila za prvé tri mesiace bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 1,1 mld. eur, uviedol ŠÚ SR.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív