ekonomikaPrůmyslová produkce v dubnu 2023 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,9 %. Meziročně vzrostla o 1,2 %. „Stejně jako v přechozích měsících dubnový výsledek průmyslu ovlivnila zejména loňská nízká srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel.

Průmyslových odvětví, u kterých meziročně produkce vzrostla, však opět ubylo,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů v meziročním porovnání vzrostla o 30 %, meziměsíčně však byla o 5 % nižší. Ve srovnání s dubnem 2022 vzrostla produkce ještě ve výrobě elektrických zařízení (zejména těch souvisejících s automotive), v odvětví opravy a instalace strojů a zařízení a ve farmaceutickém průmyslu, kde se však rovněž projevila nižší srovnávací základna. Pokles produkce zaznamenala naprostá většina průmyslových odvětví. „Pokles produkce pokračoval zejména ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství či v chemickém průmyslu. Meziměsíčně produkce většiny odvětví spíše stagnovala,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v dubnu 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 2,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 1,6 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,3 %. Meziměsíčně hodnota nových průmyslových zakázek zůstala na stejné úrovni. Meziroční srovnání bylo stejně jako produkce ovlivněno zejména nízkou loňskou srovnávací základnou v automobilovém průmyslu: v dubnu roku 2022 přibylo v tomto odvětví nejméně zakázek z celého roku. Stejný vliv se projevil rovněž v 16% růstu hodnoty nových zakázek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízeni a ve farmaceutickém průmyslu. O téměř čtvrtinu klesla hodnota nových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a v chemickém průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu 2023 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2023 meziročně vzrostla o 9,6 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2023 v EU27 meziročně klesla o 1,3 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 26,1 %) a Litva (o 16,6 %). Naopak nejvíce vzrostl maltský průmysl (o 12,5 %). Český i německý průmysl zaznamenal růst o 2,9 %, výkon slovenského průmyslu se zvýšil o 2,6 %.
Text: Tibor Šuľa podle ČSÚ
Foto: archív