internetČesko vyjádřilo na jednání Rady pro telekomunikace v Lucemburku svůj rezervovaný postoj k možné regulaci Evropské unie (EU) v podobě povinného poplatku poskytovatelů služeb obsahu s významnými nároky na datové přenosy.

Během zasedání k budoucnosti odvětví konektivity se řešily související trendy a potřeby, včetně otázky nutných investic do infrastruktury. Cílem je, aby měl každý občan EU přístup k rychlému a bezpečnému připojení. S touto potřebou Česká republika souhlasí a podporuje například návrh aktu o gigabitové infrastruktuře nebo další aktivity zaměřené na podporu rozvoje konektivity.

Každá regulace má být ale podepřena podrobnou znalostí a rozborem tržního prostředí, analýzou možného selhání trhu a musí také brát v potaz možné dopady na zákazníky. „S ohledem na zkušenosti v EU a zavedenou praxi považujeme za nutné provést před případnou regulací detailní analýzu stavu trhu a prokázat tržní selhání,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Prostředí elektronických komunikací je složité a dodatečná regulace by nebyla jednoduchým zásahem. Znamenala by změnu v mnoha ohledech a zasáhla by velkou část trhu. „Zavedení poplatků mezi operátory by mělo pravděpodobně negativní dopad na kvalitu služeb odebíraných zákazníkem a mohlo by vést ke zvyšování koncových cen. O těchto tématech bude proto potřeba vést na úrovni EU další diskusi tak, abychom takovým důsledkům co nejvíce předcházeli, nebo je alespoň maximálně mírnili,“ říká vrchní ředitel Očko a dodává: „V neposlední řadě je potřeba pamatovat i na ochranu pravidel síťové neutrality a na možné dopady na správu internetu jako takovou.“

Text: Tibor Šuľa podle MPO ČR

Foto: archív