ekonomika1Počet firem a živnostníků se od vzniku Česka více než zdvojnásobil na 2,98 milionu. V posledních 15 letech se zvyšuje podíl obchodních společností, které zpravidla vytvářejí větší přidanou hodnotu než živnostníci,

a tím přispívají k ekonomickému růstu. Vyplývá to z analýzy Hospodářské komory (HK) ČR..

Živnostníci dlouhodobě tvoří většinu všech podnikatelských subjektů. Nejvyšší podíl dosáhli v roce 2005, kdy činil 73 procent, od té doby se snížil na 64 procent. Naopak v posledních 15 letech roste podíl obchodních společností. Podle HK to souvisí se zvýšením atraktivity Česka v očích zahraničních investorů i s tím, že úspěšní živnostníci rozšiřují své aktivity a vytvářejí proto firmy. Význam hraje i snížení byrokracie.

Obchodní společnosti dokážou díky rozsahu svého podnikání vytvořit více hrubé přidané hodnoty než živnostníci. Nárůst jejich podílu na celkovém počtu podnikatelských subjektů je proto pozitivní zpráva s ohledem na výkonnost celé ekonomiky, uvedla komora.

Vyzdvihla také skutečnost, že značnou část obchodních společností v Česku tvoří malé a střední firmy do 250 zaměstnanců. "Jsou pružnější než větší podniky, protože dokážou rychleji reagovat na změny na trhu. A tím i pozitivně působí na velké podniky, aby zaváděly inovace a zefektivňovaly výrobu. Zároveň platí, že ani ta největší úspěšná firma se v tržním prostředí neobejde bez menších dodavatelů," uvedl prezident HK Vladimír Dlouhý.

V posledních 30 letech se také změnila struktura toho, v jakých hospodářských odvětvích čeští podnikatelé působí. Největší význam má stejně jako v minulosti zpracovatelský průmysl, jeho váha ale poklesla, když v něm působí 23,2 procenta podnikatelských subjektů, zatímco na počátku 90. let to bylo 31,5 procenta. Výrazně se také snížil podíl firem působících v zemědělství, lesnictví a rybářství. V současnosti tvoří jen dvě procenta ze všech podnikatelů, zatímco v době rozpadu Československa to bylo 7,9 procenta.

Největší nárůst je naopak v oboru informačních a komunikačních společností, kde se podíl firem v odvětví zvýšil o 5,8 procentního bodu na 6,9 procenta. Přibylo i podnikatelů ve zdravotní a sociální péči, kde dnes působí 5,8 procenta podnikatelských subjektů, zatímco na počátku 90. let to bylo 2,6 procenta.

Text: Tibor Šuľa podle HK
Foto: archív