EÚ vlajkyZvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu Európskej únie (EÚ) a podpora rýchleho prechodu na klimatickú neutralitu v rámci Priemyselného plánu v kontexte Zelenej dohody boli medzi hlavnými témami dvojdňovej neformálnej schôdzky ministrov únie pre zahraničný obchod v Štokholme.

„Uspieť môžeme len pri zachovaní jednotného a voľného trhu a pri uplatňovaní princípov Svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organization -- WT0),“ povedal na zasadnutí ministrov v rámci švédskeho predsedníctva štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Slovensko ako industriálna a exportne orientovaná ekonomika podporuje skoré uzavretie obchodnej dohody únie s Austráliou, dosiahnutie pokroku rokovaní s Indiou a Indonéziou, či začatie ratifikácie obchodných dohôd s Čile, Mexikom a krajinami Mercosur-u. „Priniesť môžu nové exportné príležitosti pre nosné odvetvia nášho priemyslu a prístup k dôležitým zdrojom. Takmer polovica hodnoty slovenského obchodu s tretími krajinami už teraz je pokrytá týmto typom dohôd o voľnom obchode,“ dodal Peter Švec.

K nástrojom uplatňovania štátnej pomoci vedúci slovenskej delegácie v rámci rozpravy poznamenal, že sa nemôžu stať hlavným nástrojom na dorovnávanie nižšej úrovne konkurencieschopnosti európskych podnikov. „Akékoľvek potenciálne zmeny v pravidlách k štátnym dotáciám musia byť cielené, časovo limitované a kompatibilné s WTO,“ upozornil štátny tajomník MH SR Peter Švec. Slovensko zároveň dlhodobo zastáva pozíciu, že štátna pomoc nesmie motivovať k presunom výrobných kapacít, či pracovnej sily medzi členskými štátmi.

V rámci rozpravy o obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA najviac rezonovala téma Zákona USA o zmiernené inflácie (tzv. IRA), ktorý je pre Slovensko kľúčovým problémom v obchodných vzťahoch s USA, ktorý je potrebné riešiť. Slovensko víta zmenu vykonávacích usmernení vydaných Ministerstvom financií USA koncom decembra 2022 týkajúcich sa kategórie komerčných vozidiel. Ostáva však veľa nejasností týkajúcich sa ostatných elektromobilov. „EÚ by mala naďalej vyvíjať tlak na USA v tejto téme,“ uzavrel štátny tajomník MH SR.

Pracovný obed ministrov, ktorého témou bola podpora Ukrajiny cez nástroje obchodnej politiky, sa uskutočnil za účasti prvej vicepremiérky Ukrajiny Julie Svyrydenko. Slovensko pevne zotrváva vo svojej podpore Ukrajiny, trpiacej pod Ruskou vojenskou agresiou a okupáciou, tak v podobe pomoci humanitárnej, obchodnej, ale rovnako aj vojenskej. Spoločný obed začal minútou ticha za všetky doterajšie obete nekončiacej plnohodnotnej vojny, ktorá začala neospravedlniteľným útokom Ruska voči Ukrajine 24. februára 2022.

Text: Tibor Šuľa podľa MH SR
Foto: archív