ElektromobilNárodná konferencia o vede a technike na Slovensku nazvaná Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií sa uskutoční 7. novembra v aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9 v Bratislave.

Podujatie je súčasťou akcií v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022.
Konferenciu o vede a technike na Slovensku 2022 (KVTS 2022) organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a poprednými organizáciami pracujúcimi v sektore elektomobility. Ústredná téma podujatia: Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií. Slovensko, ako popredný svetový výrobca motorových vozidiel, dlhodobo preukazuje systematickú podporu v rozvoji elektromobility, ako perspektívneho odvetvia automobilového priemyslu. Elektrická mobilita je cestný dopravný systém založený na dopravných prostriedkoch, ktoré sú poháňané elektrickou energiou. Centrálnym elementom takéhoto dopravného systému sú elektrické vozidlá, doplnené o nabíjaciu infraštruktúru, vhodné informačné technológie a legislatívu. Okrem budovania nabíjacej infraštruktúry nevyžaduje elektromobilita žiadne špeciálne zásahy do cestnej infraštruktúry. ZSVTS vidí v elektomobilite miesto pre široké uplatnenie vedcov, výskumníkov, technikov, ale aj výrobných spoločností. Cieľom konferencie KVTS 2022 je poskytnúť priestor na oboznámenie sa s novými informáciami, ako aj vedeckými poznatkami z oblasti elektrickej mobility. Zároveň poskytuje diskusný priestor pre zástupcov vedy, výskumu, vzdelávania a praxe.


Text: Tibor Šuľa
Foto: archív