DigiV rámci českého předsednictví v Radě EU pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Úřadem vlády a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost konferenci s názvem EU Secure and Innovative Digital Future,

která se bude zabývat aktuální problematikou rozvoje bezpečných digitálních inovací, posilování odolnosti evropské ekonomiky a kybernetické bezpečnosti a dalšími otázkami, které hýbou světovou digitální sférou.

Akce se bude zaměřovat na navzájem úzce propojená témata reflektující priority českého předsednictví v Radě EU. Konference se uskuteční ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 v Kongresovém centru Praha za přítomnosti vrcholných představitelů států i mezinárodních organizací.

První den s podtitulem Prague Cyber Security Conference 2022 bude věnován především tématu bezpečnosti dodavatelských řetězců z pohledu kybernetické bezpečnosti. O tom, jakým výzvám v této oblasti čelíme a jak můžeme posílit bezpečnost dodavatelských řetězců, budou diskutovat čelní představitelé národních kyberbezpečnostních úřadů a mezinárodní experti. Vzhledem k povaze probíraných témat je tento den neveřejný.

Během druhého dne nesoucího název Towards a Secure and Innovative Ecosystem se bude debatovat o způsobech, jak podpořit rozvoj evropského digitálního ekosystému, ať už skrze vývoj nových technologií jako je umělá inteligence nebo podporu datové ekonomiky, což následně povede k posílení otevřené strategické autonomie Evropské unie. „EU v posledních letech čelí bezprecedentním výzvám. Abychom je byli schopni efektivně řešit, je podle mého názoru nezbytné podporovat evropské inovativní prostředí a podniky, které mají potenciál snížit zranitelnost naší ekonomiky skrze posilování vlastních kapacit. V této souvislosti je zásadní také naše zapojení do klíčových světových hodnotových řetězců s důvěryhodnými a spolehlivými partnery,“ uvedl k tématu konference ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. O těchto tématech budou na akci diskutovat vysocí evropští představitelé i zástupci hospodářských a sociálních partnerů.

Ve středu 2. listopadu proběhne od 18.00 v Kongresovém centru Praha doprovodný program konference. Půjde o promítání českého dokumentárního filmu V síti s následnou debatou evropských expertů na téma bezpečnosti dětí na internetu.

Druhý den konference, 4. listopadu, a doprovodný program, 2. listopadu, jsou otevřeny pro veřejnost.

Pokud máte zájem se konference a doprovodného programu osobně zúčastnit, je nutné se do 25. října 2022 registrovat na webových stránkách www.digitalconference2022.cz, kde najdete také další praktické informace o konferenci, včetně programu. Registrace po tomto termínu již nebude vzhledem k bezpečnostním opatřením a nastaveným pravidlům možná.

Text: Tibor Šuľa MPO ČR
Foto: archív