levoca17. 6. 2011

V bývalých Levočských strojárňach sa dnes začala výstavba nového priemyselného parku, ktorý bude niesť názov Hnedá priemyselná zóna Juh. Mesto Levoča dostalo na tento projekt dotáciu z eurofondov, výstavba by sa mala skončiť o 18 mesiacov, možno aj skôr.

 

 

"Dnes začíname výstavbu, v podstate dobehol dvojročný cyklus prípravy projektu. V júni 2009 bol odsúhlasený poslancami mestského zastupiteľstva, v júni 2010 nám boli schválené prostriedky prostredníctvom eurofondov," priblížil proces schvaľovania projektu primátor Levoče Miroslav Vilkovský. Spolufinancovanie projektu zo strany mesta je 5 %, čiže 450 000 eur, celkové náklady na vybudovanie priemyselného parku predstavujú 8,3 milióna eur.
Časť areálu Levočských strojární sa v súčasnosti nevyužíva, mesto plánuje rozšíriť park smerom na Spišskú Novú Ves. Celkovo bude mať zóna 4,5 hektára.
"V tých financiách je zahrnutý výkup pozemkov, budov a hál plus prekládka inžinierskych sietí. Najväčšou položkou je prekládka vysokotlakového plynu, prekládka hlavného vodovodného potrubia, prekládka kanalizácie a elektrických sietí," doplnil primátor. Okrem toho sa tam vybudujú aj cesty a chodníky.
Výstavba by mala trvať 18 mesiacov, primátor však predpokladá skoršie dokončenie, a to v horizonte 12 – 14 mesiacov. "Čo sa týka investorov, sú traja záujemcovia, ide o ľahkú strojársku výrobu, výrobu súčiastok pre letecký priemysel a vagóny," vysvetlil Vilkovský.
V Levočských strojárňach niekedy pracovalo asi 700 ľudí, takže podľa primátora ľudský a personálny potenciál v Levoči je. Okrem toho má aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vo svojom portfóliu dvoch ďalších záujemcov, ktorí chcú prísť do levočského priemyselného parku. Podľa primátora je výhodnejšie začleniť do priemyselnej zóny piatich menších investorov ako jedného väčšieho. "Je to určitá diverzifikácia rizika, keby jeden z tých investorov chcel odísť," zdôvodnil.
V Levočskom okrese je v súčasnosti približne 18-% nezamestnanosť. Do roku 2017 by malo v novom priemyselnom parku vzniknúť 500 nových pracovných miest. „To nie je imaginárne číslo, ale je to podmienka v zmluve medzi mestom, Ministerstvom hospodárstva SR a SARIO," konštatoval Vilkovský.

Zdroj: TASR