návšteva Delegácia slovenských ekonomických diplomatov navštívila výrobné priestory spoločnosti ZVS v Dubnici.

Návšteva zástupcov ekonomickej diplomacie nadviazala na minuloročnú návštevu generálnej riaditeľky Sekcie hospodárskej a ekonomickej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Delegácia, pozostávajúca približne zo 70 slovenských ekonomických diplomatov, mala možnosť zoznámiť sa s výrobnými kapacitami, produktmi a službami firmy ZVS, ktorá patrí medzi významných zástupcov slovenského obranného priemyslu. Návšteva zástupcov ekonomickej diplomacie zároveň potvrdzuje stále rastúci záujem o obranný priemysel, ktorému sa v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine dostáva veľkej pozornosti. V prípade spoločnosti ZVS ide už o druhú znamenitú návštevu z diplomatického prostredia za posledné dva roky. Minulý rok mala ZVS možnosť predstaviť svoje portfólio výrobkov a služieb generálnej riaditeľke Sekcie hospodárskej a ekonomickej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Diplomatické návštevy sú pre exportne orientované podniky veľmi významné, pretože sú to práve ekonomickí diplomati, ktorí značnou mierou prispievajú k úspechu slovenských výrobkov za hranicami“, povedal Radovan Hudák, riaditeľ pre vzťahy so štátom holdingu MSM GROUP. Podobné návštevy exportne orientovaných podnikov sú realizované každoročne v priebehu jesene, kedy sa slovenskí ekonomickí diplomati z celého sveta vracajú na Slovensko s cieľom oboznámiť sa s exportným potenciálom slovenských podnikov a firiem.

Text: Tibor Šuľa

Foto: ZVS