ekonomikaVýrobné ceny v priemysle aj v auguste ťahala nahor energetika, rast cien producentov rastlinných výrobkov mierne spomalil.

Medziročný nárast cien priemyselných výrobcov pre domáci trh sa v auguste prehupol cez 50 percent, čo je dôsledkom najmä zdvojnásobenia cien za dodávky elektriny a plynu. Jediným pozitívom vývoja je spomalenie rastu cien rastlinných poľnohospodárskych výrobkov ako aj stavebných prác a materiálov. Informoval ŠAtatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v auguste 2022 medziročne vyššie o 51 %. Celkový vývoj v priemysle ovplyvnili najmä mimoriadne rasty cien v troch odvetviach - v dodávke elektriny a plynu o 104,7 %, vo výrobe ropných produktov o 78,5 % a vo výrobe potravín o 29,6 %. Najmä energetika mala zásadný vplyv na výsledok, pretože má najvyššiu, až tretinovú, váhu v štruktúre cien priemyslu.

V ostatných priemyselných odvetviach ceny rástli pomalším tempom, celkovo až 10 spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví (špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví) vykázalo rast cien do 15 %. Váhovo taktiež dôležité odvetvia zaznamenali nasledovný rast cien - výroba dopravných prostriedkov o 6,6 %, výroba kovov a kovových konštrukcií o 14,3 % a výroba z gumy a plastu o 15,1 %.

Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku stúpli o 6,9 %, v súhrne od začiatku roka však ceny v tomto sektore vzrástli o 40,9 %.

"Ceny priemyselných výrobcov na export medziročne vzrástli o 21,6 %. Vyššie boli ceny energií, najmä však ceny za dodávku elektriny a plynu o 139,8 % a za dodávky vody a odpadov o 87,6 %," uivedol ŠÚ SR.

V medzimesačnom porovnaní ceny priemyselných výrobcov na export vzrástli o 1,7 %. V súhrne za osem mesiacov roka 2022 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 22,3 %.
Ceny poľnohospodárskych výrobkov

V auguste boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 45,3 %. Zatiaľ čo ceny živočíšnych výrobkov vzrástli medziročne takmer o štvrtinu, ceny rastlinných výrobkov zdraželi až o viac ako polovicu. Z rastlinných výrobkov sa zvýšili ceny obilnín medziročne o 72,6 % a ceny olejnatých plodov a semien o 48,1 %. Zo živočíšnych výrobkov vzrástli ceny surového kravského mlieka o 32 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 35,2 %. Tento nárast bol dôsledkom vyšších cien rastlinných výrobkov o 48,5 % a živočíšnych výrobkov o 15,4 %.
Ceny prác a materiálov v stavebníctve

Ceny stavebných prác vzrástli v auguste medziročne o 12,8 %, v porovnaní s júlom 2022 boli ceny nižšie o 0,2 %. V súhrne za osem mesiacov roka 2022 stavebné práce zdraželi o 17,1 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne stúpli o 19,5 %, v porovnaní s júlom 2022 boli nižšie o 0,9 %. V súhrne od začiatku roka medziročný rast dosiahol 26,4 %, doplnil ŠÚ SR.


Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív