ŽelezierneExportné fórum je platforma ekonomickej diplomacie na diskusiu o nastavení, prioritách a nástrojoch exportnej politiky Slovenska.

Ponúka priamy kontakt podnikateľov s ekonomickými diplomatmi a ostatnými aktérmi štátnej správy. Je miestom prezentácie a poskytovania proexportných služieb. Uskutoční sa 27. septembra v Šamoríne (Slovensko(.

Konferenčná časť Exportného fóra 2022 pozostáva z dvoch panelových diskusií: Budovanie kapacít na posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti slovenských firiem a  Nové trendy a výzvy automobilového priemyslu. Na ňu nadviažu tri odborné diskusie  „Kríza energonosičov, produktov a surovín v nadväznosti na vojnu na Ukrajine“, (II.) „Zamestnanosť a pracovná sila z tretích krajín“ a (III.) „Inovácie/ Ako ďalej v inováciách, čo ide štát pre inovácie urobiť?“. Paralelne s tým budú môcť exportéri konzultovať s ekonomickými diplomatmi zo všetkých zastupiteľských úradov SR. Počas celého Exportného fóra bude prebiehať prezentácia proexportných služieb MZVEZ SR a ďalších inštitúcií.

Na záver podujatia budú ocenené úspešné slovenské exportujúce firmy za mimoriadny prínos pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky a spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie. Informovala Lucia Šmelková z Ministerstva zahraničných vec a európskych záležitostí SR.

Text: Tibor Šuľa

Foto: archív