Slovalco 1Ceny průmyslových výrobců v Česku vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 26,8 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně o 13,0 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,8 % a meziročně byly vyšší o 6,3 %.

„V červenci pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se navzdory meziměsíčnímu poklesu meziročně zvýšily téměř o 40 % a ceny v průmyslu o necelých 27 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu Český statistický úřad (ČSÚ).

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,6 %. Klesly ceny brambor o 23,8 %, olejnin o 10,6 %, obilovin o 2,6 %, vajec o 2,5 % a skotu o 1,7 %. Zvýšily se ceny mléka o 2,1 % a drůbeže o 6,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 39,8 % (v červnu o 42,5 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 51,0 %. Vyšší byly ceny obilovin o 63,0 %, olejnin o 50,0 %, brambor o 49,1 %, čerstvé zeleniny o 21,2 % a ovoce o 9,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 25,8 %. Vzrostly ceny drůbeže o 29,0 %, vajec o 28,6 %, skotu o 27,8 %, mléka o 27,2 % a jatečných prasat o 17,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,3 %. V odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu ceny vzrostly o 3,9 %, z toho páry a horké vody a dodávání páry a klimatizovaného vzduchu o 12,3 % a elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 1,3 %, z toho rostlinných a živočišných olejů a tuků o 6,2 %, průmyslových krmiv o 3,8 %, mléčných výrobků o 2,4 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,3 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny těžby a dobývání o 1,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,4 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 26,8 % (v červnu o 28,5 %). Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 49,8 %, chemických látek a výrobků o 47,1 %, těžby a dobývání o 30,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 23,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 22,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 54,5 % a meziproduktů o 26,1 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 18,0 % (v červnu o 19,7 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,0 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,0 % (v červnu po zpřesnění o 12,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 21,7 % (v červnu o 25,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně klesly o 0,8 % v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 14,4 %. Zvýšily se ceny za pojištění o 1,5 %, za služby v pozemní dopravě o 0,8 % a za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,3 % (v červnu o 6,2 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 22,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 17,1 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 14,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,5 % (v červnu o 5,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně vzrostly o 1,3 % (v květnu o 0,7 %). Nejvíce se ceny zvýšily v Irsku o 13,2 % a v Litvě o 5,2 %. V Polsku byly ceny vyšší o 2,2 %, na Slovensku o 1,8 %, v Česku o 1,4 %, v Rakousku o 1,3 % a v Německu o 0,8 %. Ceny se snížily v Řecku o 3,2 % a v Lucembursku o 2,2 %.


Text: Tibor Šuľa podle ČSÚ
Foto: archív