Walter4aSlovenský priemysel pribrzdil, jeho júnová produkcia medziročne klesla o 5,7 %

Spomalenie sa počas júna prejavilo vo väčšine priemyselných odvetví, rasty malých odvetví nedokázali kompenzovať hlbší pokles v kľúčovej energetike a po májovom oživení znova spomalenie aj vo výrobe dopravných prostriedkov. Pripojil sa aj mierny pokles v kovovýrobe.Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Priemyselná produkcia1) v júni 2022 medziročne poklesla o 5,7 %, bol to už štvrtý mesiac od začiatku roka, kedy si kľúčové odvetvie ekonomiky pripísalo nižší výkon ako pred rokom. Posúdenie výkonu odvetia v dlhšom časovom obdobím, napríklad s rovnakým obdobím pred pandémiou, umožňuje porovnanie s priemerom v bázickom roku 2015. Aktuálne slovenský priemysel v júni vyprodukoval o 12 % väčšiu hodnotu ako priemerne v r. 2015. Bolo to však nižší výkon ako v júni 2019 (pred pandémiou), kedy bola produkcia o 14,1 % nad priemerom bázického r. 2015.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení)2) väčšina, až 8 odvetví, zaznamenala medziročný pokles. Vyššiu produkciu ako pred rokom malo len 7 odvetví. V mínusovom vývoji sa počas šiesteho mesiaca ocitli rozhodujúce štruktúry slovenského priemyslu.

Aktuálny výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil pokles produkcie v dodávke elektriny, plynu, pary4) o 30,4 % (príspevok3) -3,58 percentuálneho bodu/p. b. k celkovému výsledku odvetvia), a pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 6 % (príspevok -1,50 p. b.). Ďalej na treťom mieste bol vplyv spomalenia o viac ako štvrtinu vo výrobe počítačov a elektroniky (príspevok -0,99 p. b.) a pokles o 6,7 % vo výrobe kovov a kovových konštrukcií (príspevok -0,80 p. b.). Výrazný medziročný pokles takmer o 29 % bol aj vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, ktorý prispel k spomaleniu celého odvetvia hodnotou -0,64 p. b.
Naopak to, že priemysel ako celok nedosiahol ešte výraznejší prepad, ovplyvnilo zvýšenie výkonu v menších odvetviach slovenského priemyslu. Bol to najmä rast v produkcii podnikov výroby strojov a zariadení o 6,7 %, ktorý prispel k celkovému výsledku odvetvia hodnotou +0,65 p. b.. Ďalej priemysel potiahlo aj zvýšenie v ostatnej výrobe a oprave strojov o 16,6 % (kam patrí aj výroba nábytku, iná výroba a oprava a inštalácia strojov a prístrojov), príspevok k bilancii bol 0,60 p. b.

"Drobné príspevky k rastu priemyslu mali tiež vyššie výkony vo výrobe elektrických zariadení či v potravinárskej výrobe, ich medziročné rasty však neprekonali hodnotu 6 %. Pomohlo aj medziročné zdynamizovanie vo výrobe z textilu a kože, ktoré prekonalo úroveň 10 %," uviedol ŠÚ SR.

Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne o viac ako 30 % klesla produkcia súvisiaca s energetikou, pokles nad 15 % sa prejavil v produkcii predmetov dlhodobej spotreby. Výroba pre medzispotrebu poklesla o necelé 2 %. Naopak vzrástla produkcia predmetov krátkodobej spotreby takmer o 8 %.

Medzimesačne (oproti marcu 2022) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,9 %.

V súhrne za celý prvý polrok roka 2022 priemyselná produkcia klesla medziročne o 3,2 %. Najvýznamnejší vplyv na dynamiku vývoja mal pokles produkcie v energetike o 21,4 %, (príspevok -2,92 p. b.) a následne spomalenie vo výrobe dopravných prostriedkov o 7,3 % (príspevok -1,8 p. b.). Naopak produkcii pomohol rast predovšetkým vo výrobe elektrických zariadení o 9,1 % (príspevok +0,64 p. b.), ďalej rast o 3,5 % vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (príspevok +0,35 p. b.).


Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív