ŠkodaPriemysel aj v júni udržal tržby v medziročnom raste, stavebníctvo už druhý mesiac ich má v poklese.

Tržby počas júna 2022 medziročne vzrástli v štyroch z piatich ekonomických sektorov ekonomiky, nižšie ako pred rokom boli len v stavebníctve. Uviedol Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre slovenskej ekonomiky, zaznamenalo v júni medziročný rast tržieb o 2,8 %. Zo 16 sledovaných priemyselných odvetví (špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví) rast tržieb sa prejavil v 12. Najvýraznejší vplyv na výsledok odvetvia mal medziročný nárast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 3 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 9,2 %. Naopak, výsledok odvetvia priemysle výrazne brzdil pokles vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 27,3 % a v dodávkach elektriny a plynu o 6,1 %.

Tržby v doprave a skladovaní si udržali vysoké tempo rastu z minulých mesiacov, v júni 2022 boli medziročne vyššie o 29,5 %. Vybrané trhové služby vykázali v júni medziročné zvýšenie tržieb o 5,1 %, takže rástli už pätnásty mesiac po sebe.

Podnikom z odvetvia informačné a komunikačné činnosti v júni 2022 tržby medziročne rástli o 10,5 %, ale tempo rastu tržieb po dlhom čase o polovicu spomalilo. Tržby v stavebníctve klesali druhý mesiac po sebe, v júni 2022 boli medziročne nižšie o 7,2 %.


Vývoj v júni v porovnaní s májom

V medzimesačnom porovnaní a po očistení od sezónnych vplyvov tržby stúpli len v priemysle o 1,2 % a vo vybraných trhových službách o 0,8 %. Klesli v doprave a skladovaní o 0,6 %, v stavebníctve o 3,3 %, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach o 3,7 %.
Vývoj za prvý polrok 2022

V súhrne za prvých šesť mesiacov roka 2022 medziročne najdynamickejšie rástli tržby v doprave a skladovaní o 25,1 % ako aj v informačných a komunikačných činnostiach o 14,3 %. V priemysle kumulovaná hodnota tržieb vzrástla o 5,6 % a vo vybraných trhových službách o 4 %. Stavebníctvo zaznamenalo pokles o 3,2 %.

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív