5G sieťPriority českého předsednictví v oblasti digitální ekonomiky. To bylo hlavním tématem zasedání Výkonného výboru pro digitální ekonomiku a společnost,

které uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

„České předsednictví se bude zasazovat o vyjednání takové digitální legislativy, která posílí evropskou schopnost vyvíjet strategické digitální produkty a služby, avšak zároveň neomezí spolupráci se třetími zeměmi. Zároveň se zasadíme o podporu datové ekonomiky a budování telekomunikační infrastruktury,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace MPO Petr Očko.

Zástupci z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Úřadu vlády a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost představili agendu, kterou mají v rámci Rady pro telekomunikace v gesci. Jednání se také zúčastnili zástupci soukromého sektoru a další relevantní stakeholdeři.

V oblasti digitalizace čeká české předsednictví celá řada výzev, které jsou reflektovány v prioritách v oblasti telekomunikací a datové ekonomiky. Jedná se například o Akt o datech, projednávání legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, akt o umělé inteligenci, revize nařízení o tzv. elektronické identitě (tzv. EU wallet) a další.

Kromě informací o evropské agendě informovali zástupci MPO o dlouhodobých projektech v oblasti digitální agendy v České republice, jako je plánované vyhodnocení Národní strategie pro umělou inteligenci.

Text: Tibor Šuľa podle MPO
Foto: archív