ŽeleziernePodle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 12,1 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč větší.

 

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19,0 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu se základními kovy o 3,6 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 2,0 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 10,9 mld. Kč, elektřinou o 3,9 mld. Kč a kovodělnými výrobky o 2,5 mld. Kč. Informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červnu meziročně zlepšila o 20,0 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 23,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 15,3 % na 394,2 mld. Kč a dovoz o 15,9 % na 406,3 mld. Kč. Červen 2022 měl stejný počet pracovních dní jako červen 2021.

„V zahraničním obchodě se zbožím nedošlo v červnu oproti minulým měsícům k žádným podstatným změnám. Vývoz i dovoz výrazně vzrostly, přesto skončila obchodní bilance opět v záporných číslech, a to již pátý měsíc za sebou. Příčinou jsou stále vysoké ceny dovážených energetických komodit a vstupů, jejichž meziročně vyšší hodnota překonala i nárůst vývozu motorových vozidel,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %. V lednu až červnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 76,0 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 76,2 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 9,3 % a dovoz o 17,6 %.

Text: Tibor Šuľa podle ČSÚ

Foto: archív