Walter1Den otevřených dveří v areálu společnosti Walter s.r.o. v Kuřimi, který byl 30 června, se těšil velkému zájmu jejich obchodních partnerů. Účastnili se ho nejen zákazníci, ale také někteří dodavatelé uvedené společnosti.

V rámci tohoto dne se konaly zajímavé technické přednášky, například o platformách C.O.R.E. a Digital Solutions, která jsou novým řešením společnosti Walter ve smyslu DIGITALIZACE, INDUSTRY 4.0 a 5.0. Prezentovány byly též jejich softwarové novinky z CAM/CAD systému TOOL STUDIO. A zákazníkům byl představen nejnovější stroj G 200 a nové 3D čidlo pro měřicí stroje HELICHECK PRO/PLUS.

„Odborná část byla zakončena prohlídkou výroby s výkladem a poté již Walter4anásledoval sportovní a zábavný program zakončený galavečeřem. Den otevřených dveří naši společnosti byl velmi úspěšný a společnost by ráda poděkovala všem za hojnou účast a projevenou přízeň,“uvedla marketingová specialistka společnosti Walter Markéta Mikušová.

Walter2

 

 Text: red
Foto: Walter