elektromobilPoslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili nulové emisie pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá.

Parlament podporil revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktorá je súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030.

Na plenárnom zasadnutí v 8. júna poslanci EP odhlasovali uznesenie k navrhovaným pravidlám na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá 339 hlasmi za, 249 proti a 24 sa hlasovania zdržalo.

V prijatom texte, ktorý predstavuje pozíciu Parlamentu pre rokovania s členskými štátmi, poslanci podporili návrh Komisie na dosiahnutie cestnej mobility s nulovými emisiami do roku 2035 (cieľ pre celý vozový park EÚ znížiť emisie z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel o 100 % v porovnaní s rokom 2021). Priebežné ciele znižovania emisií do roku 2030 boli stanovené na 55 % pre osobné automobily a 50 % pre dodávky.

Spravodajca Jan Huitema (Renew, NL) uviedol: „Ambiciózna revízia noriem CO2 je kľúčovým prvkom na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy. Týmito normami vytvárame prehľadnosť pre automobilový priemysel a stimulujeme inovácie a investície pre výrobcov automobilov. Okrem toho sa nákup a jazdenie na vozidlách s nulovými emisiami stáva pre spotrebiteľov lacnejším. Som rád, že Európsky parlament podporil ambicióznu revíziu cieľov na rok 2030 a podporil 100 % cieľ do roku 2035, ktorý má zásadný význam pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.


Text: Tibor Šuľa
Foto: archív“