PlynDodávky plynu pokračujú, za plyn sme zaplatili v súlade so zmluvou a odporúčaním EÚ.

Dodávky zemného plynu na Slovensko z Ruska pokračujú na základe platných zmlúv a podľa dohodnutých objednávok. Slovensko aprílovú faktúru zaplatilo podľa platnej zmluvy v eurách. SPP tak urobilo na základe rozhodnutia jediného akcionára, teda štátu zastúpeného MH SR. Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík rozhodol o zaplatení faktúry na základe stanoviska EÚ, že v prípade takejto platby nejde o porušenie resp. obídenie sankcií. Nedošlo ani k porušenie žiadnej platnej zmluvy, ku ktorej nebol prijatý žiaden dodatok.

Rovnako intenzívne pokračujú aktivity na zabezpečenie dodávok zemného plynu aj z iných zdrojov. Plynu je v tejto chvíli dostatok a pokračuje sa v plnení zásobníkov na budúcu vykurovaciu sezónu. Rezort hospodárstva dohliada na zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenska, aby bol dostatok plynu tak pre domácnosti, ako aj pre priemysel.
Text: Tibor Šuľa
Foto: archív