covidVšetkým firmám, ktoré požiadali o preplatenie nákladov na testovanie zamestnancov a ich žiadosti boli schválené, už boli financie vyplatené.

Schválených bolo takmer 7 800 žiadostí a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) firmám vyplatilo takmer 8,9 milióna eur. Štát zaviedol povinnosť testovať zamestnancov v decembri a v januári pre zlú pandemickú situáciu spôsobenú koronavírusom. Firmy podávali žiadosti elektronicky do konca marca. Po ich administratívnom spracovaní a overení rezort hospodárstva vyplatil firmám náklady na testovanie.

Za december sa preplácalo za jeden test 5 eur, za január bola suma kompenzácie stanovená na 4 eurá. Ďalšie euro štát preplatil za náklady spojené s testovaním každého plne neočkovaného zamestnanca a zamestnanca, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Informovalo MH SR.

Text: Tibor Šuľa

Foto: archív