kontajnerZávěr roku přinesl několik příznivých zpráv. Zádrhely ve výrobě a vývozu automobilů se zdají
mít to nejhorší za sebou a objem nových zakázek v průmyslu znovu roste.

Dle prosincového
šetření mezi nákupními manažery se opět zvyšuje poptávka a zároveň alespoň zčásti ustoupily
i problémy v dodavatelských řetězcích. To v souhrnu vnáší optimismus pro vývoj exportu
v nejbližších měsících.
„I přes náznaky zlepšení poptávky zůstává situace pro exportéry nadále složitá. Obnovení
dodavatelských a výrobních řetězců je během na dlouhou trať a firmy stále, a možná ještě
citelněji, čelí nedostatku zaměstnanců a extrémnímu růstu nákladů všeho druhu, včetně
práce,“ uvádí Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. „Navíc v důsledku rychlého
šíření omikronu ve světě hrozí, že se situace opět zkomplikuje,“ dodává Horská.
Na konec roku 2021 a začátek roku letošního predikuje Index Exportu kolísání vývozu
velmi blízko loňským úrovním. Pro březen a duben naznačuje dvouciferný propad. To
ovšem není dáno zhoršením poptávky či výkonnosti exportu, nýbrž čistě statistickým jevem,
kdy se tempo vývozů bude srovnávat s obdobím skokového oživení z jara 2021.
„Poptávka, jak se zdá, zatím nemá klesající tendenci a v průběhu konce prvního a začátku
druhého čtvrtletí by nemělo dojít k výrazné změně. Je zde však několik neznámých, které
mohou poměrně významně ovlivnit budoucí vývoj poptávky i možnost dodávek,“ komentuje
situaci Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů ČR (AE ČR).
Jedním z faktorů, který může mít zásadní vliv, je podle Otto Daňka trvalý nedostatek
pracovních sil: „V závěru roku 2021 jsme se dostali do situace, kdy na jedno deklarované volné
pracovní místo bylo k dispozici 0,69 nezaměstnaných pracovníků. Během roku došlo ke
zhoršení tohoto ukazatele o 25 procent.
Další významnou roli podle Daňka sehraje skutečnost, zda se podaří zastavit historicky
bezprecedentní růst všech druhů nákladů, počínaje surovinami, přes energie a konče
osobními náklady.
„Svou nemalou roli sehraje i vývoj kurzu koruny, kde se exportní průmysl dostává do situace,
že ztrácí konkurenceschopnost díky silné koruně na světových trzích. A pokud se centrální
bankéři zaměří na další boj s inflací pomocí zvyšování 2 T repo-sazby a koruna bude dále
posilovat, můžeme se dočkat situace, kdy české zboží nebude na trzích EU, kde končí
podstatná většina našeho exportu, konkurenceschopná. Zcela jistě nás čeká zajímavé a
náročné období. Jediné, co je v tuto chvíli možné považovat za pozitivum je skutečnost, že
národní export za rok 2021 skončí rekordním výsledkem, který bude o 9 – 10 procent lepší,
než export v roce 2020 a bilance zahraničního obchodu, i když ještě v říjnu vypadala na áporné hodnoty, bude pravděpodobně kladná, i když cca o 90 % horší oproti roku 2020,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů ČR.

 

Text: Tibor Šuľa podle AE ČR

Foto: Archív