mikroskopsmallNový transmisní elektronový mikroskop v hodnotě přibližně 40 milionů korun uvedli po dvou letech příprav do provozu vědci z brněnského Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR (AV ČR).

Mikroskop dosahuje atomového rozlišení, má mimořádně rychlý a přesný detektor lokálního chemického složení a disponovat bude v Česku unikátním vybavením pro elektronovou holografii.

I miniaturní deformace materiálů mohou mít fatální následky, například v letectví nebo kosmonautice. Podrobný výzkum materiálů je proto naprosto klíčový. Více než půlstoletí se mu detailně věnují v Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

K elektronovým mikroskopům a experimentálním zkušebním strojům nyní v brněnském pracovišti AV ČR přibude speciální přístroj: nový transmisní elektronový mikroskop, financovaný AV ČR a uzpůsobený požadavkům zdejšího vědeckého týmu.

Nový transmisní elektronový mikroskop
Vědci z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, Petr Lukáš a Mirko Klesnil, stáli na konci šedesátých let u objevu persistentních skluzových pásů, o nichž se dnes píše v učebnicích o únavě materiálů. K objevu jim tehdy pomohl první transmisní elektronový mikroskop, který se ústavu podařilo získat. „Brno je dnes nejenom centrem světových výrobců elektronových mikroskopů a také jejich špičkových uživatelů pro materiálový výzkum. Věřím proto, že nové zařízení přispěje k objevům podobného dopadu,“ říká ředitel ústavu Ludvík Kunz.

Ocenění profesora Šoba

Součástí slavnostní instalace mikroskopu bylo i předání čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách Mojmíru Šobovi, světovému odborníkovi v oblasti teoretické fyziky a chemie pevných látek.

edaili pojmenovanou po Ernstu Machovi, zakladateli moderní fyziky v Čechách, předala laureátovi předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. „Profesor Šob, jehož vědecká kariéra je pracovně spojena s Akademií věd desítky let, patří mezi badatele, kteří ve svých oborech nejen prohlubují znalosti, ale především přicházejí s průkopnickými vizemi a dokážou se svými spolupracovníky vytvářet výborně fungující týmy, což je pro naše pracoviště velmi důležité. Řekla bych, že dokonce klíčové,“ říká Eva Zažímalová.

M. Šob je průkopníkem aplikací kvantově-mechanických výpočetních postupů ke studiu vlastností nových perspektivních materiálů, jako např. jejich dosažitelné pevnosti, magnetického chování a fázových diagramů. V roce 2015 obdržel za své celoživotní dílo Medaili Josefa Hlávky. Je rovněž členem americké Materials Research Society a American Physical Society, od níž získal v roce 2018 jmenování vynikajícím recenzentem.

Text: Tibor Šuľa podle AV ČR
Foto: AV ČR