MTS robot úpravaÚspešná slovenská rodinná spoločnosť z Oravy získala investičnú pomoc na ďalší rozvoj. Ide o spoločnosť MTS, spol s.r.o., ktorá bola založená v roku 1996,

v súčasnosti zamestnáva približne 400 ľudí závodoch v Krivej na Orave, v Liptovskom Mikuláši a v pobočkách v Košiciach a Bratislave. Je to jeden z významných výrobcov výrobných liniek v Európe, svoje riešenia dodáva do všetkých priemyselných odvetví od automobilového priemyslu cez elektrotechniku až po potravinárstvo. Investičnou pomocou bude podporená jej nová prevádzkareň v Banskej Bystrici.
Vláda súhlasila s návrhom Ministerstva hospodárstva SR na investičnú pomoc vo výške 269 000 eur. „Financie budú použité na nové pracovné miesta v technologickom centre, ktoré bude zamerané na vývoj vlastných riešení. Ide teda pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Šéf rezortu hospodárstva je rád, že „vláda podporila návrh na ďalší rozvoj úspešnej slovenskej firmy, ktorá sa dokázala presadiť aj v zahraničí.“

Technologické centrum vznikne v už existujúcej priemyselnej zóne a ponúkne príležitosť časti zamestnancom od predchádzajúceho investora. Súbežne s technologickým centrom bude prebiehať v Banskej Bystrici aj výroba, ktorá nie je ale predmetom podporeného investičného zámeru. Firma investuje do konca roku 2023 do vzniku technologického centra minimálne 970 000 eur.

Text: Tibor Šuľa podľa MH SR

Foto: archív