Jiří Hlinka foto Martin Kusyn ôpravaAkademický senát Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně zvolil na svém zasedání 25. listopadu kandidáta na děkana pro funkční období od února 2022 do konce ledna 2026.

Tím je stávající proděkan FSI docent Jiří Hlinka z Leteckého ústavu. Hlinka byl jediným kandidátem, získal 26 hlasů od 32 přítomných senátorů. Zvoleného kandidáta na děkana ještě musí do funkce jmenovat rektor školy.
Jiří Hlinka působí ve vedení fakulty od roku 2014 jako proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem. Ve svém programu uvedl, že chce rozvíjet roli FSI jako významné evropské technické fakulty, známé poskytováním kvalitního technického vzdělání, které se opírá o špičkové akademiky působící nejen v roli vyučujících, ale i vynikajících vědců a osobností spolupracujících s průmyslem na nových technických řešeních.
„Zásadní je ale i role FSI ve vztahu ke společnosti, kde by se měla podílet na prosazování hodnot vedoucích k trvalé kultivaci, ať již jde o udržitelnost rozvoje, zvyšování kvality života, či ochranu životního prostředí,“ nechal se slyšet Hlinka. Zlepšovat chce také domácí prostředí fakulty, aby tvořilo příjemné a motivační zázemí pro zaměstnance a studenty. Součástí tohoto záměru je i úspěšné dokončení rekonstrukcí několika budov areálu, které si v následujících letech vyžádají stovky milionů korun.
Více o volbě děkana i samotném kandidátovi naleznete na fme.vutbr.cz/volbadekana2021.

Text: VUT , šu
Foto:Martin Kusyn