GalkoSkladovanie energie bude s postupným prechodom na bezuhlíkové hospodárstvo zohrávať čoraz väčšiu úlohu. Okrem krátkodobých úložísk, akými sú batérie či prečerpávacie vodné elektrárne, má najväčší potenciál na dlhodobé, možno až sezónne uskladnenie energie vodík

. Uviedol to 22. novembra na stredoeurópskej energetickej konferencii (CEEC) v Bratislave štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.
„Keď sa bavíme o akumulácii, vynorí sa otázka, prečo je akumulácia dôležitá. Nie je to preto, že by sme energiu nemali dnes alebo v budúcnosti doma k dispozícii, ale je to preto, že sa nám bude omnoho ľahšie či už na strane distribúcie, alebo prenosu fungovať,“ povedal Galek. Dôvodom je podľa neho rastúca potreba vyrovnávania elektrickej sústavy. „Akumulácia zohrá obrovskú úlohu,“ povedal štátny tajomník.

Okrem batérií je na akumuláciu energie vhodná výroba vodíka elektrolýzou či prečerpávacie elektrárne. Zatiaľ čo batérie a prečerpávacie elektrárne slúžia na krátkodobé uloženie energie, v prípade vodíka, ale aj iných systémov výroby plynných energetických nosičov s pomocou elektrickej energie sa dá hovoriť o sezónnom uskladňovaní. „To, kde máme veľký priestor, je práve vodík,“ povedal Galek. Pripomenul, že Slovensko vyrába 55 % elektrickej energie v jadrových elektrárňach a na výrobu vodíka by sa dali okrem iného využiť aj prípadné prebytky výroby tejto energie.

Prezident francúzskej asociácie pre vodíkové a palivové články France Hydrogen Philippe Boucly vo svojom príspevku upozornil, že v batériách sa dá skladovať energia rádovo v desiatkách až stovkách megawatthodín, v prečerpávacích elektrárňach sú to rádovo gigawatthodiny, no potreba uskladňovania bude v terrawatthodinách. Pokiaľ by sa vodík primiešaval do zemného plynu v objeme desať percent vo všetkých podzemných zásobníkoch zemného plynu v Európe, znamenalo by to podľa Galeka uloženú energiu v tomto plyne vo výške celoročnej spotreby elektrickej energie Slovenska.

Text: Tibor Šuľa
Foto: archív