auto VolkswagenPriemyselná produkcia v auguste sa zvýšila lne o 0,8 %, ale tempo rastu klesá už štvrtý mesiac za sebou. Za rovnakým obdobím pred pandémiou zaostala o desatinu percenta.

Celozávodné dovolenky a pomalý rozbeh výroby pre chýbajúce čipy v automobilkách sa prejavil takmer tretinovým prepadom produkcie v tomto odvetví. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Najvýraznejší, až 32,9 %, medziročný prepad zaznamenal motor slovenskej ekonomiky - výroba dopravných prostriedkov, ktorá tak výrazne stlmila aj celkový rast priemyselnej produkcie. Súčasne o viac ako tretinu zaostávala aj za úrovňou výroby tohto odvetvia spred pandémie (august 2019). Ide o podielovo najvýznamnejšiu zložku produkcie priemyslu.
„Z letných mesiacov nie je celkom možné vyvodzovať závery o zmenách trendu, nakoľko porovnanie v čase výrazne ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek najväčších výrobcov, ktoré sa v jednotlivých rokoch môže líšiť,“ uviedol ŠÚ SR.
Z odvetví ďalej najvýznamnejšie výsledok ovplyvnila výroba kovov, ktorá medziročne stúpla o 25,9 %, a už tretí mesiac po sebe sa najviac podieľala na celkovom raste produkcie. Táto zložka priemyslu dosahuje rasty už od októbra 2020 a augustový bol za toto obdobie piaty najvyšší. Výroba kovov o viac ako štvrtinu o 26,6 %, prekročila aj produkciu z augusta 2019.
Priemyselnú produkciu pozitívne ovplyvnila aj výroba strojov a zariadení (o 25,8 %), výroba výrobkov z gumy a plastu (o 14,2 %), dodávka elektriny a plynu (o 11,1 %) a výroba elektrických zariadení (o 12,7 %). Všetky tieto odvetvia prekonali aj hodnoty spred pandémie.
Podľa ŠÚ SR rast celkovej produkcie spomalila okrem výroby dopravných prostriedkov aj výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (o 7,8 %) a tiež ťažba a dobývanie (o 9,2 %).
Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s augustom 2020 zvýšila výroba pre medzispotrebu o 17,6 %, produkcia súvisia­ca s energetikou o 7,6 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 7,3 %. Nižšia bola produkcia investičných prostriedkov o 16,7 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 7,6 %.
Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v auguste 2021 oproti júlu 2021 znížila o 3,8 %.
V súhrne od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 15,5 %. Minulý rok za rovnaké obdobie to bol pod vplyvom prvej vlny pandémie prepad o 14,3 %. Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 17,8 %), výrobe kovov a kovových konštrukcií (o 26,5 %), výrobe strojov a zariadení (o 26,9 %), dodávke elektriny a plynu (o 13,4 %) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 13,8 %). Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov sa znížila o 6,8 % a  výroba základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 1,8 %.
Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 21,9 %, produkcia inves­tičných prostriedkov o 18,3 %, výroba pre me­dzi­spotre­bu o 17,5 %, produkcia súvisia­ca s energetikou o 9,7 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 4,1 %, doplnil ŠÚ SR.

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív