PrístavRast vývozu tovaru zo Slovenska sa v auguste značne spomalil na 0,5 % najmä v dôsledku nižšieho exportu automobilov. Export strojov a prepravných zariadení, kam patrí aj vývoz áut, zaznamenal prvýkrát od mája medziročný pokles a to až o vyše 15 %.

Ten ovplyvnil celkový vývoz krajiny, ktorý bol najnižší za posledných sedem mesiacov a do úrovne pred pandémiou mu chýbalo necelé percento. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Letné výsledky výrazne ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek najväčších výrobcov, ktoré sa v jednotlivých rokoch môže odlišovať.
V auguste sa zo Slovenska vyviezol tovar za 6,4 mld. eur, pri medziročnom raste o 0,5 %. Napriek tomu prekročil o 8 % aj augustové hodnoty pred pandémiou. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11,1 % na 6,5 mld. eur. V porovnaní s augustom 2019 bol import tovaru  vyšší o 7 %.
Pasívne saldo zahraničného obchodu sa v auguste prehĺbilo z júlových 22 mil. eur na 146,2 mil. eur. Prebytok dovozu nad vývozom SR zaznamenala druhý mesiac po sebe, potom čo 14 mesiacov bolo saldo aktívne. Aj vývoj salda v auguste tohto roka ovplyvnila najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – stroje a prepravné zariadenia, kde prebytok klesol na 660 mil. eur. Bol najnižší od vlaňajšieho apríla, kedy počas prvej vlny pandémie firmy v dôsledku opatrení obmedzili, či prerušili výrobu. Ani 47 % medziročný nárast vývozu v druhej najobchodovanejšej triede – trhové výrobky, kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a pod. nemalo extra pozitívny efekt na záporné saldo.

Po sezónnom očistení údajov v auguste celkový vývoz tovaru dosiahol 7,2 mld. eur, pri medziročnom poklese o 1,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 8,3 % na 7 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 178,9 mil. eur (o 644,1 mil. eur nižšie ako v auguste 2020).
„Za január až august 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zvýšil celkový vývoz tovaru o 23,2 % na 57,3 mld. eur a celkový dovoz o 23,1 % na 55,6 mld. eur. Obe zložky boli aj nad úrovňou rovnakého obdobia roka 2019. Export v súhrne za prvých osem mesiacov tohoto roka prevýšil o 9,4 % hodnoty za rovnaké obdobie roku 2019 a import bol vyšší o 7,1 %. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,7 mld. eur (o 361,7 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku a zároveň o 1,4 mld. eur prevyšuje aj kumulatívne saldo za prvých osem mesiacov v roku 2019),“ uviedol ŠÚ SR.
Vývoz do členských štátov EÚ v januári až auguste oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 23 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 65,7 % a medziročne vzrástol o 22 %.
Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až auguste oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 24,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 20,7 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 34,3 %  a medziročne vzrástol o 25,3 %.
Najviac obchodovanou skupinou  v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,2 % na celkovom vývoze a 49 % na celkovom dovoze, doplnil ŠÚ SR.

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív