ČEPSProvozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS v prvním pololetí letošního roku meziročně zvýšil zisk před zdaněním o třetinu na 2,4 miliardy korun. Rostly také celkové výnosy, a to téměř o polovinu na 19,2 miliardy korun.

ČEPS během prvních šesti měsíců letošního roku přenesl 32.492 gigawatthodin elektřiny, což bylo o 2,2 procenta meziročně více.Vyplývá to z údajů z tiskové zprávy společnosti.

Významný vliv na růst výnosů a nákladů měl podle firmy opět objem přenesené energie v rámci mezistátních propojených trhů (takzvaný MC shipping a coupling). Výnosy ČEPS po jejich odečtení dosáhly v prvním pololetí 8,4 miliardy korun, proti stejnému období loni byly o zhruba 300 milionů korun vyšší.

Celkové náklady ČEPS v pololetí stouply zhruba o polovinu na 16,8 miliardy korun, po odečtení MC shippingu a couplingu naopak proti loňským prvním šesti měsícům roku klesly o 284,6 milionu korun na necelých šest miliard korun. Investice firmy do dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku pak v prvním pololetí letošního roku činily 1,3 miliardy korun. Součástí těchto investic je podle firmy modernizace transformoven, obměna transformačních vazeb, výstavba nových vedení a posílení přenosové kapacity některých stávajících.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a provozuje 44 rozvoden se 79 transformátory a vedení o celkové délce téměř 5700 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.

Firma v letošním prvním pololetí řešila mimo jiné spadlé vodiče po červnovém tornádu na jihu Moravy nebo rekordní zatížení sítě způsobené v polovině února mrazy. "Všechny tyto události vyřešila ČEPS ve spolupráci s partnery a dodavateli úspěšně, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy," uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.

Společnost upozornila, že jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Mezi regulované parametry patří povolené náklady, odpisy a zisk. Pokud se dosažená skutečnost v některém roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou určeny korekční faktory, které budou zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období. Ovlivňují tak hospodářské výsledky firmy s dvouletým posunem.

Text: Tibor Šuľa podle ČEPS
Foto: ČEPS