Škoda Auto výrobaTržby v slovenskom priemysle sa v júli medziročne zvýšili o 2,8 % a mierne presiahli aj úroveň tržieb pred pandémiou. Nárast obratu zaznamenali taktiež v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8 %, v doprave o 10,4 % a vo vybraných trhových službách o 3,2 %.

V prvých dvoch odvetviach dosiahnuté tržby prevýšili aj úroveň pred pandémiou (júl 2019). Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júli v porovnaní s júnom zvýšili v priemysle o 0,4 %. Znížili sa v stavebníctve o 7,8 %, informáciách a komunikácii o 1,6 % a v doprave a skladovaní o 0,1 %.
V priemysle sa tržby v porovnaní s vlaňajším júlom zvýšili o 2,8 %. Medziročný rast celkových tržieb priemyslu v júli najviac ovplyvnili medziročne vyššia výroba kovov o 8,8 % a vo výrobe strojov a zariadení o 14,6 %. Z ďalších odvetví sa na raste celkových tržieb najvýznamnejšie podieľali ešte dodávka elektriny a plynu, kde sa ich produkcia zvýšila o 5,1 %. Výroba koksu a ropných produktov vzrástla o 25,2 % a výroba výrobkov z gumy a plastu o  4,2 %. Väčšina z týchto odvetví prekonala aj tržby spred dvoch rokov.
Podľa ŠÚ SR tržby v doprave a skladovaní  sa v júli medziročne zvýšili o 10,4 %. V rovnakom období vlaňajška boli nižšie takmer o 8 %. Medziročné zvýšenie podporil rast v skladových a pomocných činnostiach o 18,3 % a v pozemnej doprave a doprave potrubím o 7,6 %. Viac ako trojnásobne vzrástli aj tržby v leteckej doprave, na celkových tržbách tvoria menej významný podiel. Celkové tržby v odvetví boli vyššie o takmer 2 % ako pred pandémiou.
„V informačných a komunikačných činnostiach sa tržby v júli zvýšili medziročne o 9,8 %, dosiahnutý objem prevýšil tržby spred dvoch rokov o vyše 5 %. Medziročne sa tržby najvýznamnejšie zvýšili v počítačovom programovaní o 17,8 %. Na úroveň spred dvoch rokov sa dostali príjmy firiem podnikajúce v telekomunikáciách, ktoré boli oproti roku 2019 vyššie o10 %,“ uviedol ŠÚ SR.
Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne vzrástli za sedem mesiacov tohto roka o 16,5 %. Dotklo sa to predovšetkým výroby dopravných prostriedkov o 27,3 %, výroby kovov o 19,8 % a vo výroby strojov a zariadení o 22,6 %. Zvýšili sa aj v doprave a skladovaní o 13,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5,9 %.

 

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív