Škoda Auto výrobaSlovenský priemysel medziročne stúpol takmer o 8 %, rast podporila druhý mesiac po sebe najmä výroba kovov. Júlová priemyselná produkcia prekonala o 4 % aj hodnoty spred pandémie. Priemyselná produkcia rastie už šesť mesiacov po sebe, v júli medziročne o 7,8 %.

Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Z pätnástich priemyselných odvetví vykázalo medziročný nárast produkcie dvanásť, pričom rasty dosahovali od 0,1 % až po 31,4 %, a to v prípade výroby kovov. Práve tá sa už druhý mesiac po sebe najviac podieľala na raste celkovej priemyselnej produkcie. Výroba kovov výrazne (o 27,8 %) prekročila aj produkciu z júla 2019. V posledných mesiacoch sa zlepšila situácia na trhu s oceľou, vďaka ktorej aj slovenskí producenti potvrdili zvýšenie výroby.
Na celkovom raste produkcie sa podieľali aj výroba strojov a zariadení, ktorá medziročne vzrástla o 25,6 %, dodávka elektriny a plynu o 8,8 %. Zvyčajne najvplyvnejšia výroba dopravných prostriedkov bola z hľadiska vplyvu na júlový výsledok priemyslu až na štvrtom mieste, medziročne produkcia stúpla o 2,7 %. Napriek tomu, že sa jej po prvýkrát v tomto roku podarilo o 3,6 % prekonať aj produkciu spred dvoch rokov, výroba automobilov nedosahovala predpandemické júlové štandardy. Letné výsledky odvetvia a ich porovnanie totiž v čase výrazne ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek najväčších výrobcov, ktoré sa v jednotlivých rokoch môže odlišovať.
„Na zvýšenie celkovej priemyselnej produkcie mala vplyv aj výroba koksu a ropných produktov, ktoré medziročne narástli o 10,6 %. Tomuto odvetviu sa zároveň podarilo najvýraznejšie, a to až o polovicu, prekročiť výrobu spred dvoch rokov. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles v ostatnej výrobe (o 12,8 %) a vo výrobe farmaceutických výrobkov (o 26,8 %). Tieto dve odvetvia spolu s výrobou textilu a kože zároveň najvýraznejšie zaostávajú za úrovňou produkcie pred pandémiou. Sú to však podielovo menej významné odvetvia,“ konštatoval ŠÚ
Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júlom 2020 zvýšila produkcia súvisiaca s energetikou o 10 %, výroba pre medzispotrebu o 8,9 %, produkcia investičných prostriedkov o 8,2 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 0,2 %. Nižšia bola produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,4 %.
Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli oproti júnu zvýšila o 1 %. Porovnateľnosť produkcie počas letných mesiacov ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek spojené s obmedzením výroby u najväčších priemyselných producentov v SR.
V súhrne od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia v SR medziročne o 17,7 %. Za rovnaké obdobie vlaňajška to bolo pod vplyvom prvej vlny pandémie prepad o 16 %. Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie aktuálne medziročné zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 26,5 %), výrobe kovov (o 26,6 %), výrobe strojov a zariadení (o 27 %), dodávke elektriny a plynu (o 13,6 %) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 13,8 %). Produkcia klesla vo výrobe koksu a ropných produktov (o 6,7 %) a vo výrobe farmaceutických výrobkov (o 2,6 %). 
Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 27,5 %, produkcia investičných prostriedkov o 23,7 %, výroba pre medzispotrebu o 17,5 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 10 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 3,7 %, doplnil ŠÚ SR.

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív