OFZCeny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v júli oproti júnu vzrástli o 2,2 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny a plynu o 2,5 %, priemyselnej výroby o 2,1 % a ťažby a dobývania o 1,3 %. Ceny dodávky vody a odpadov ostali nezmenené.

Informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR).
V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 9 %, kovov o 5,3 %, drevených výrobkov o 2,8 %, ostatnej výroby o 1,8 %, strojov inde nezaradených spolu s cenami dopravných prostriedkov o 1,3 %, textilu a kože o 1,1 % a výrobkov z gumy a plastu o 0,3 %. Ceny počítačových výrobkov ostali nezmenené. Klesli ceny chemikálií o 1,1 %, elektrických zariadení o 0,6 %, potravín o 0,3 % a farmaceutických výrobkov o 0,1 %.
V júli v porovnaní s júlom 2020 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh vzrástli o 5,5 %. Zvýšili sa ceny dodávky vody a odpadov o 7 %, ťažby a dobývania o 6,6 %, priemyselnej výroby o 6,4 % a dodávky elektriny a plynu o 3,7 %.
V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 47,9 %, chemikálií o 22,5 %, kovov o 18,3 %, drevených výrobkov o 16,8 %, ostatnej výroby o 4,3 %, elektrických zariadení o 2,8 %, potravín o 2,7 %, farmaceutických výrobkov o 1,8 % a výrobkov z gumy a plastu o 0,7 %. Klesli ceny dopravných prostriedkov o 2,9 %, počítačových výrobkov o 1,5 %, strojov inde nezaradených o 1,2 % a textilu a kože o 1,1 %.
V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 1,6 % a to vplyvom zvýšenia cien ťažby a dobývania o 5,8 %, dodávky vody a odpadov o 5,1 %, priemyselnej výroby o 2,1 % a dodávky elektriny a plynu o 0,5 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export v júli oproti júnu vzrástli o 2,3 %. Vzrástli ceny dodávky vody a odpadov o 17,9 %, elektriny a plynu o 8,6 %, ťažby a dobývania o 3,1 % a priemyselnej výroby o 1,9 %.
„V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby kovov o 7 %, koksu a ropných produktov o 4,7 %, drevených výrobkov o 3,1 %, strojov inde nezaradených o 1,5 %, počítačových výrobkov spolu s cenami elektrických zariadení o 1,2 %, dopravných prostriedkov spolu s cenami výrobkov z gumy a plastu o 1 %, farmaceutických výrobkov o 0,3 % a textilu a kože o 0,1 %. Klesli ceny výroby chemikálií o 0,9 %, potravín o 0,8 % a ostatnej výroby o 0,7 %,“ konštatoval ŠÚ SR.
V júli v porovnaní s júlom 2020 exportné ceny vzrástli o 9,2 %. Vyššie boli ceny dodávky vody a odpadov o 71,7 %, ťažby a dobývania o 26,9 %, elektriny a plynu o 12,9 % a priemyselnej výroby o 8,9 %.
V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny koksu a ropných produktov o 50 %, kovov o 27,2 %, chemikálií o 22 %, počítačových výrobkov o 20,2 %, drevených výrobkov o 14,8 %, elektrických zariadení o 7 %, výrobkov z gumy a plastu o 5,8 %, strojov inde nezaradených o 4,6 %, ostatnej výroby o 3,9 % a potravín o 1,5 %. Znížili sa ceny farmaceutických výrobkov o 0,4 %, textilu a kože o 0,3 % a dopravných prostriedkov o 0,2 %.
V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 3,1 % a to vplyvom zvýšenia cien dodávky vody a odpadov o 24,7 %, ťažby a dobývania o 13,6 %, priemyselnej výroby o 3,1 % a dodávky elektriny a plynu o 2,7 %, spresnil ŠÚ SR.

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: OFZ istebné