PriemyselIndikátor dôvery v slovenskom priemysle v júli poklesol o 5,33 p. b. (percentuálny bod - p. b.) na hodnotu 4,67 . Vývoj indikátora ovplyvnil pokles očakávanej produkcie a pokles objednávok. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).


Trend priemyselnej produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol o 20 p. b. na hodnotu -5. Pokles bol zaznamenaný vo väčšine odvetví a to hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov, drevených a papierových výrobkov. Konjunkturálne saldo objednávok sa znížilo o 7 p. b. na hodnotu -1. Zníženie objednávok bolo zaznamenané hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov a elektrických zariadení. Zvýšenie objednávok uviedli najmä respondenti vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a strojov a zariadení .
Štatisti zistili, že saldo objednávok na export zaznamenalo pokles a to o 7 p. b. na hodnotu 2. Pokles bol zaznamenaný vo výrobe elektrických zariadení. Naopak rast bol najmä vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a potravín. Saldo zásob hotových výrobkov v júli v porovnaní s júnom sa zvýšilo o 2 p. b. na hodnotu 18. Rast stavu zásob uviedli predovšetkým vo výrobe textilu a odevov a potravín. Naopak, zásoby sa znížili najmä v chemickom priemysle a vo výrobe elektrických zariadení. Saldo očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa v júli oproti júnu znížilo o 7 p. b. na hodnotu 33.
Podľa ŠÚ SR najväčšími pesimistami sú respondenti vo výrobe strojov a zariadení a elektrických zariadení; podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji. Saldo očakávaných cien priemyselných výrobkov na nasledujúce trojmesačné obdobie sa oproti júnu znížilo o 9 p. b. na hodnotu 15. Zníženie cien predpokladajú najmä vo výrobe kovov a kovových výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a potravín. Ceny sa budú zvyšovať najmä v chemickom priemysle a vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov. Vo vývoji zamestnanosti sa situácia oproti minulému mesiacu zmenila, keď saldo vzrástlo o 1 p. b. na hodnotu 14. Zvýšenie zamestnanosti predpokladajú hlavne vo výrobe kovov a kovových výrobkov a potravín; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa krajov v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Naopak, zníženie zamestnanosti sa očakáva najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov.
Pri hodnotení faktorov obmedzujúcich rast priemyselnej produkcie uviedlo 34 % respondentov nedostatočný dopyt a 32 % nedostatok výrobných zariadení a surovín, 24 % nedostatok zamestnancov 18 % nedostatok financií. Žiadne obmedzujúce faktory nepociťuje 21 % respondentov. Produkčná kapacita vzrástla o 3 p. b. na hodnotu 10. Väčšina respondentov považuje svoju súčasnú produkčnú kapacitu za dostatočnú. Na základe objednávok majú podniky zabezpečenú prácu v priemere na päť mesiacov, pričom najväčšia zásoba práce je vo výrobe elektrických zariadení a strojov a zariadení. Priemyselné firmy využívajú výrobné kapacity v priemere na 81,9 %. V posledných troch mesiacoch bol podľa odpovedí respondentov dopyt po produkcii na základe nových objednávok klesajúci, celkové saldo sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znížilo o 15 bodov. Najväčší pokles bol vo výrobe dopravných prostriedkov a elektrických zariadení. V porovnaní s minulým štvrťrokom sa zvýšilo saldo očakávaného exportu o 5 bodov. Rast objednávok na export očakávajú respondenti hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a dopravných prostriedkov. Podľa výsledkov prieskumu ŠÚ SR sa pozícia podnikov v domácom konkurenčnom prostredí oproti predchádzajúcemu štvrťroku nezmenila, keď saldo ostalo na rovnakej úrovni (na hodnote 5). Na zahraničných trhoch v rámci EÚ saldo vzrástlo o 2 p. b. na hodnotu 1 a na trhoch mimo EÚ zostalo saldo na rovnakej úrovni ako v minulom štvrťroku (na hodnote -1).

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív