Priemysel MH EUMinistri členských krajín EÚ sa na dvojdňovom stretnutí v Slovinsku zhodli, že najnovšie iniciatívy Európskej komisie - ako je napr. ambiciózny balík Fit for 55 – musia byť veľmi podrobne posúdené z pohľadu ich dopadu na konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ.

„Európska únia a jej členské štáty musia oveľa zodpovednejšie zvažovať dopady prijatých alebo ohlasovaných opatrení na fungovanie samotných podnikov,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ktorý viedol slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí Rady ministrov EÚ zodpovedných za konkurencieschopnosť v slovinskej Ľubľane.

„Našou úlohou je podporiť zelenú a digitálnu transformáciu našich ekonomík, ale zároveň aj predísť tomu, aby sme niektorými opatreniami vyháňali firmy z EÚ či dokonca boli príčinou ukončenia ich podnikania, “ zdôraznil ďalej štátny tajomník. Témou stretnutia bola aj budúcnosť európskeho textilného a energeticky náročného priemyslu s dôrazom na ich prechod na udržateľnú výrobu v tzv. obehovej ekonomike. Ministri sa zhodli, že v budúcnosti musí EÚ hrať globálny prím pri prechode na obchodné a výrobné modely, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. Podľa J. Oravca je „zároveň nevyhnutné zachovať výrobu v EÚ kombináciou znižovania regulačného zaťaženia podnikania, zjednodušovania regulačného rámca, zrýchľovania povoľovacích procedúr a podporných opatrení na zlepšenie dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily či inovatívnych technológií a biznis modelov.“ Slovinsko je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ a počas druhého polroka 2021 bude venovať téme udržateľnej výroby v EÚ veľkú pozornosť.

Text: Tibor Šuľa
Foto: archív