Kontajnerová dopravaObjem prepraveného tovaru v máji bol o 0,8 % vyšší ako v predkovidovom období, doprava pasažierov po cestách a po železnici zaostávala ešte asi o 30 %.


Celkový objem nákladnej prepravy, ktorý v máji dosiahol 23,5 milióna ton, už v tomto ukazovateli predstihol o 0,8 % aj posledný predkovidový máj spred dvoch rokov. Oproti piatemu mesiacu roka 2020, keď vrcholila prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19, preprava tovaru medziročne vzrástla o 14,9 %.Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Podniky, ktoré majú nákladnú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť a predstavujú verejnú nákladnú dopravu, prepravili v máji 13,6 milióna ton tovaru, čo je 57,8 % z celkového objemu nákladnej prepravy. Medziročne je to síce o 14,8 % viac, ale oproti obdobiu spred koronakrízy je to stále o 6,9 % menej.
„Vo verejnej nákladnej doprave sa v piatom mesiaci tohto roka zvýšila preprava tovaru po cestách medziročne o 16,4 %, v železničnej doprave až o 40,6 %. Preprava po železnici už o 13,7 % prekonala rovnaké obdobie roka 2019, cestná doprava o 0,6 %,“ konštatoval ŠÚ SR.
Výkony v nákladnej doprave, ktoré okrem množstva prepravovaného tovaru zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v máji tohto roka vyše 3,5 mld. tonokilometrov (tkm) a medziročne vzrástli o 29,1 %. Celkovo však boli výkony v nákladnej doprave ešte o 3,8 % nižšie ako v máji 2019. V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka sa preprava tovaru na dlhšie vzdialenosti v rámci podnikov verejnej dopravy zvýšila výraznejšie v železničnej doprave o 34,0 %, kde prevýšila hodnotu spred dvoch rokov, ale aj po ceste 28,4 %.


Mzdy sa v máji medziročne zvýšili
Tržby v odvetví doprava a skladovanie vzrástli v máji medziročne až o 29,9 %. Ich prírastok bol vyšší ako prepad o 27,0 % v máji minulého roku. V piatom mesiaci tohto roka sa výrazne zvýšili tržby v skladových a pomocných činnostiach i v leteckej doprave o viac ako 40 %. K významnému medziročnému nárastu ukazovateľa prispela aj najväčšia zložka, pozemná doprava vrátane dopravy potrubím, ktorá má viac ako polovičný podiel na odvetví a vzrástla o 26,9 %. Medziročný pokles tržieb o takmer 55 % zaznamenala v máji len vodná doprava.
Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v porovnaní s májom 2020 vyššia o 12,0 %, keď dosiahla 1 093 eur. Reálna mzda sa zvýšila o 9,6 %. Oproti minuloročnému máju vzrástli priemerné mzdy vo všetkých zložkách odvetvia dopravy a skladovania, najviac leteckej doprave o 19,9 %.
Zamestnanosť v doprave a skladovaní sa počas piateho mesiaca tohto roka medziročne znížila o 0,4 %, je to najmenší pokles od začiatku tohto roka. Zníženie počtu zamestnancov sa prejavilo vo všetkých zložkách odvetvia, najviac v leteckej doprave.


Doprava za prvých päť mesiacov roka
Prostriedky nákladnej dopravy prepravili za prvých päť mesiacov tohto roka 96,3 milióna ton tovaru, je to o 1,9 % viac ako za rovnaké obdobie vlaňajška. Výkony v tonokilometroch boli vyššie o 12,5 %.

„Od začiatku tohto roka sa tržby v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 14,0 %. Počet zamestnaných osôb sa od začiatku roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 2,8 %. Priemerná nominálna mesačná mzda za prvých päť mesiacov tohto roka medziročne vzrástla o 5,8 % na 1 055 eur a reálna mzda o 4,3 %, konštatoval ŠÚ SR.

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív