GAIA X nterconnection PlattformPrinášať inovatívne myšlienky a budovať dátovú infraštruktúru budúcnosti bude úlohou novej platformy Gaia-X Hub Slovensko. Jeho spoluzakladateľmi je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Priemyselný inovačný klaster.

Gaia-X vznikla v januári 2021 najprv ako projektová spolupráca medzi Nemeckom a Francúzskom a dnes ju tvorí viac ako 240 členských organizácií a ich počet neustále rastie. Cieľom tejto spolupráce je vytvoriť budúcu generáciu dátovej infraštruktúry. Otvorený, transparentný a bezpečný digitálny ekosystém, v ktorom budú dáta a služby dostupné, zbierané a šírené v bezpečnom prostredí.

Jednotlivé Hub centrá sú ústrednými kontaktnými bodmi pre spoločnosti, iniciatívy, združenia a orgány verejného sektora v každej krajine zúčastňujúcej sa na projekte Gaia-X. Cieľom je zriadiť jedno takéto národné stredisko Gaia-X Hub v každej zúčastnenej krajine.

Inaugurácia Gaia-X Hub Slovensko sa uskutočnila tento týždeň a koordinačný výbor je zložený zo zástupcov MIRRI SR, PIK, ITAS/SCDI, ministerstiev zahraničia, hospodárstva a obrany a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

Viac informácií nájdete na stránke: www.gaia-x.eu

 

Text: Tibor Šuľa podľa MIRRI SR

Foto:archív