SúťaažŠtudenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave významne uspeli v 6. ročníku súťaže Slovak University Startup Cup 2021. V kategórii priemyselné technológie, technické riešenia, robotika zvíťazil Adam Bartoš z Materiálovotechnologickej fakulty.

Prvenstvo v kategórii umelá inteligencia získal Martin Žák z Fakulty informatiky a informačných technológií.K startupu ho inšpiroval známy, ktorý ho požiadal o pomoc pre personálnu agentúru.Ideu projektu popísal nasledovne: "Naším cieľom je vytvoriť pútavejší spôsob vypĺňania formulárov pomocou videa a hlasu. Naše audio-vizuálne rozhranie umožní spoľahlivo zaznamenať reč respondenta a extrahovať v jeho odpovediach dôležité informácie. Hlasom ovládané zariadenia sú podľa neho čoraz atraktívnejšie.Chceme pomôcť znížiť záťaž na personálnych špecialistov, pomôže tiež optimalizovať náklady a záujemcom o zamestnanie urobiť tzv. prvý dojem.“

Ďalším oceneným STU je Adam Bartoš, ktorý pôsobí v Univerzitnom technologickom inkubátore InQb  Dostal ocenenie za startup s najväčším prínosom pre spoločnosť a cenu BMW za trvalú udržateľnosť. Vyvíja prenosný prístroj, ktorý bezkontaktne detekuje nežiaduce úniky stlačeného vzduchu z pneumatických systémov a strojných zariadení. "Výrobným podnikom dokáže prístroj ušetriť až desiatky tisíc eur ročne. Nápad som dostal pri prezentácii podobného prístroja, ktorý bol ale príliš drahý, firmy pritom strácajú 20 až 35 % nákladov na elektrickú energiu spotrebovanú na produkciu stlačeného vzduchu práve na únikoch cez netesnosti,“ vysvetľuje zanietene A. Bartoš.

Súťaž zorganizovala nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia (JCI

Text: Tibor Šuľa podľa STU

Foto: STU