Pracovník v priemysleTržby všetkých sledovaných odvetví slovenskej ekonomiky v apríli medziročne rástli, ale predkovidovú úroveň dosiahli zatiaľ len informačné a komunikačné činnosti ako aj odvetvie dopravy. Priemysel trojštvrtinovým rastom zmazal takmer celý prepad tržieb vytvorený pred rokom.

Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).
Tržby v apríli sa v priemysle medziročne zvýšili o 77,6 %, vo výrobe dopravných prostriedkov vzrástli štvornásobne. Súčasne však aktuálne tržby v priemysle boli o 1,9 % nižšie ako v apríli pred dvoma rokmi. Pozitívny bol vývoj v doprave, ktorá zaznamenala tretinový rast tržieb, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach, kde sa tržby medziročne zvýšili o 2,5 %. Obidve odvetvia prevýšili aj úroveň pred pandémiou- apríl 2019.
ŠÚ SR konštatoval, že tržby sa v apríli oproti marcu v oblasti informácií a komunikácii zvýšili o 2 % a v priemysle o 1,2 %. Tržby priemyselných podnikov zvýšili v apríli oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 77,6 %. Najviac vzrástli tržby vo výrobe dopravných prostriedkov, oproti minulému roku sa zvýšili štvornásobne, napriek tomu ešte nedosiahli úroveň obdobia pred pandémiou. Výrazný nárast celkových tržieb spôsobila minuloročná situácia, keď väčšina podnikov prerušila svoju výrobu a tržby v priemysle zaznamenali svoj najhlbší prepad (o 44,8 %), pod ktorý sa najviac podpísal pokles tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov, ktoré vlani dosiahli len štvrtinu objemu roka 2019.
„Významne sa tiež zvýšili tržby vo výrobe kovov o 44 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 72,4 %, výrobe strojov o 65 % a vo výrobe počítačových výrobkov o 88,7 %. Každé z týchto odvetví zaznamenalo vlani v apríli prepad tržieb nad 20 %. Ako jediné boli v medziročnom poklese tržby vo výrobe farmaceutických výrobkov o 22,9 %, ktoré pred rokom v apríli boli jedinou rastúcou zložkou spomedzi odvetví priemyslu,“ uviedol ŠÚ SR.
V doprave a skladovaní boli tržby v apríli medziročne o tretinu vyššie a rastom o 34,3 % sa dotiahli na úroveň apríla spred dvoch rokov. Rast podporili takmer všetky činnosti, najviac skladové, ktorých tržby sa medziročne zvýšili takmer o polovicu a pozemná doprava a doprava potrubím pri raste o viac ako 30 %.
Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle za prvé štyri mesiace tohto roka vzrástli o 17,8 %, najvýznamnejšie vo výrobe dopravných prostriedkov o 37,8 %, výrobe kovov o 14,7 %, ale aj vo výrobe počítačových výrobkov o 34,8 %. Firmy podnikajúce v doprave a skladovaní zvýšili svoje tržby o 10,5 %.

Text: Tibor Šuľa
Foto: archív